Účastníky takových jednání jsou mladí lidé z různých expertních skupin, politici a poslanci, zastupitelé měst a krajů. A dokonce i starostové. Zkrátka ženy a muži ve věku do 29 let z celé republiky, kterým není veřejné dění lhostejné.

Ti všichni si pod nosnou myšlenkou a zastřešením Youth, Speak Up! vzali za svůj jediný úkol - nabídnout politiku mladým tak, aby pro ně byla atraktivní.

Politika potřebuje nové tváře

„Nakoplo nás, že už jsme delší dobu pracovali s nepříliš příznivými daty. Například 80 procent mladých si myslí, že se o ně politici nezajímají. Ale zároveň jsou přesvědčeni, že politika potřebuje nové tváře,“ vypráví Jana Soukupová, jedna ze zakladatelek organizace.

S dalšími členy proto oslovila zajímavé Čechy z různých oborů. Vizionáře, kteří měli za sebou realizaci fungujících projektů moderní společnosti. „Zeptali jsme se jich, co by změnili, kdyby měli tu možnost. Přes dvacet z nich nám v říjnu 2018 v Lucerně představilo energickou vizi Česka, kterou od té doby naplňujeme.“

S tématy až na poslaneckou půdu

Nakonec se členové Youth, Speak Up! dostali s odbornými tématy až na poslaneckou půdu. Ovšem po cestě museli překonávat předsudky.

„Když jsme přenesli naši agendu do sněmovny, mysleli si o nás hlavně seniorní politici, že jsme úplní marťani. Celý první rok tam byl zejména o tom, nějak se etablovat v systému a ukázat, že do něj také patříme. A to nejen v Poslanecké sněmovně, ale i na různých ministerstvech,“ popisuje Soukupová.

Za krátkou dobu fungování členové zaznamenali hned několik úspěchů. S ministerstvem školství například dojednali elektronické potvrzení o studiu pro vysokoškoláky. Připomínkovali také vládní strategický dokument Národní akční plán pro duševní zdraví. „Díky nám tento dokument obsahuje pasáž zaměřenou na studenty a finanční podporu psychologických poraden na veřejných vysokých školách.“

Tím ale činnost Youth, Speak Up! nekončí. Do budoucna mají rozsáhlé plány. „V Česku je zhruba 1,4 milionu mladých voličů. K volbách chodí ale jen polovina z nich. A jen 11 procent je spokojeno s politickou situací u nás v zemi,“ vypočítává Soukupová.

Tato čísla by organizace ráda navýšila. „Chceme, aby se mladí více zajímali o politiku, aby z ní nebyli otrávení. A aby se cítili zastoupeni a kvalitně reprezentováni,“ zdůrazňuje. Zkrátka: „aby se řešila témata, která jsou jim blízká a jsou pro ně důležitá“.

Youth, Speak Up! ve zkratce
• Organizace funguje od října 2018 a zapojují se do ní studenti univerzit, středoškoláci, žáci ZŠ, ale také mladí profesionálové, politici i poslanci.
• Youth, Speak Up! je otevřená platforma, do které se mohou zájemci kdykoli připojit.
• Na půdě Poslanecké sněmovny členové založili čtyři skupiny podle témat: digitalizace, duševní zdraví mladých lidí, podpora mladých vědců a ekologie.
• Aktuálně řada členů pracuje na tvorbě nového informačního webu o covid-19.
• Youth, Speak Up! má zatím nulový rozpočet, všichni fungují jako dobrovolníci.