Cvičení nebylo samoúčelné. Střešovičtí zdravotníci ještě mají v dobré paměti situaci, kdy se v nemocnici skutečně objevil ozbrojený muž, jehož záměry si nikdo netroufal ani odhadovat. Situaci se tehdy podařilo policistům vyřešit – s aktivním přispěním lékaře, který má zkušenosti ze zahraničních misí.

Vše bylo jen jako

Tentokrát bylo vše jen „jako". Rolí útočníků zasahujících do simulovaného ambulantního provozu se zhostili figuranti z řad policistů – a poradit s nimi bylo úkolem zaměstnanců nemocnice: jak zdravotnického personálu, tak obsluhy recepce. Některé scénky byly dokonce opakovány, aby se do situace, kdy opravdu jde do tuhého, mohl vžít větší počet zaměstnanců.

Dohromady se jich zapojily více než čtyři desítky – především z pracovišť, kde je pravděpodobnost setkání s agresí největší i v běžné praxi: z Emergency, psychiatrického oddělení, ale také z informační služby. Aktivně se zapojili také pracovníci bezpečnostní služby a Rescue týmu Emergency, připomněla vedoucí odboru komunikace vojenské nemocnice Jitka Zinke. Z řad policistů zasahovali v rámci cvičení příslušníci speciální pořádkové jednotky, pohotovostní motorizované jednotky a služby cizinecké policie, doplnila Iveta Martínková z ředitelství pražské policie.

Situace vycházejí z reálných zkušenost zdravotníků

Podobnému nácviku řešení krizových situací nanečisto vedení pražské policie víc než fandí, naznačil v sobotu náměstek policejního ředitele v hlavním městě Zdeněk Bezouška – jenž spolupráci právě s vojenskou nemocnicí označil za vynikající. „Součinnostní cvičení považujeme za důležitou součást preventivních opatření zejména s ohledem na skutečnost, že útoků ze strany agresivních a psychicky narušených jedinců v poslední době přibývá," konstatoval.

Z jeho slov také vyplynulo, že ve vojenské nemocnici policisté rozhodně neuspořádali akci, která by se jen podobala „hraní na vojáky". „Scénáře jednotlivých modelových situací vycházejí z reálných zkušeností samotných zdravotníků, a to nejen z České republiky, ale i ze zahraničí," připomněl Bezouška.

Nácvik reakcí v krizových situacích je velmi důležitý

Nácvik reakcí v krizových situacích je velmi důležitý i podle slov Ivana Jeřábka, náměstka ředitele střešovické nemocnice pro léčebnou a preventivní péči. Ten si uvědomuje, že pro zajištění bezpečnosti personálu i pacientů je třeba něco udělat – a nácvik založený na situacích, které by reálně mohly nastat, je jednak důležitým preventivním opatřením přispívajícím k minimalizaci následků skutečných mimořádných událostí, jednak prověřil úroveň připravenosti bezpečnostní služby nemocnice a její součinnost s policií. „Nacvičované situace byly velmi reálné – a přínosná byla i metodická podpora a předání bohatých zkušeností policie s řešením mimořádných událostí," pochválil náměstek Jeřábek.

Čtěte také: Potápěči lovili z Vltavy sudy „s naftou"