Smutný rekordman nadýchal půl druhého promile! Podle Evy Stulíkové z ředitelství pražské policie se ale kontroly nesoustřeďují jen na motoristy. „Tentokrát se policisté zaměřili zejména na dodržování dopravního režimu chodců, a to v rámci projektu Policejního prezidia ČR nazvaného Bezpečné přechody,“ konstatovala policistka.

Policisté proto na vybraných zebrách dohlížejí i na chování pěších účastníků silničního provozu. Prozatím nachytali 11 hříšníků, kteří se povětšinou provinili přecházením na červenou. Naopak pro chodce, kteří přecházejí správně, jsou připraveny odměny – drobné předměty s reflexními prvky, které za šera a ve tmě pomohou zlepšit jejich viditelnost v silničním provozu.

Během prvních dvou dnů konání akce policisté zkontrolovali 430 aut, z toho 14 nákladních. U řidičů i chodců zaznamenali 280 přestupků a rozdali pokutové bloky za 23 tisíc korun. Nejčastějším prohřeškem byl nevyhovující technický stav vozidel, který kontroly shledaly ve 36 případech. Překvapivá je i míra nedostatků zjištěných u řidičů kamionů: při 14 kontrolách bylo osmkrát zjištěno porušení zákona o silniční dopravě – například nedodržování doby odpočinku či nesrovnalosti v dokladech.

Kontroly pokračovaly i během pátku.

Chodci riskují až příliš

Větší pozornost chodcům v silničním provozu věnuje nyní pražská policie dlouhodobě. Ukázalo se totiž, že právě pěšáci zbytečně riskují – přičemž je neodrazuje ani fakt, že za chybu mohou zaplatit životem. Podle policistů patří k výrazně rizikovým faktorům v silničním provozu – v průměru zaviní 40 – 50 procent všech dopravních nehod, na kterých se podíleli. Jen za letošní září policie zaznamenala celkem 51 nehod s účastí chodců, přičemž zavinění na jejich straně bylo ve 20 případech. Viníky šesti nehod byly děti. Celkem osm chodců utrpělo

(zw)