Dvanáct stovek Pražanů předčasně zemře každý rok kvůli znečištěnému ovzduší. Smog navíc přináší metropoli ekonomické škody v hodnotě kolem 18 miliard korun. Alarmující data přiměla vedení hlavního města k sérii opatření, která mají situaci zlepšit. Vedle zavedení MHD zdarma inicioval magistrát namátkové kontroly celkového technického stavu aut se zvláštním zaměřením na palivové cesty a emise.

„Osmdesát procent znečištění v Praze způsobuje automobilová doprava. A pět procent automobilů může za polovinu znečištění. Chceme se zaměřit právě na tato nejvíc problémová vozidla, která nemají zabudovaný filtr pevných částic, nebo z různých důvodů produkují nadměrné množství emisí,“ uvedl náměstek primátora pro oblast životního prostředí Petr Hlubuček (Spojené síly pro Prahu, STAN).

Podle Hlubučka nebyla dohoda s dopravní policií na spuštění kontrol snadná vzhledem k personální nouzi v policejních sborech. „Policistů v Praze chybí sedm stovek a strážníků přes tři stovky. Vzhledem k tomu, že mají jiné bezpečnostní priority, tak jsem rád, že se nám konečně podařilo domluvit na zvýšeném dohledu nad technickým stavem aut,“ dodal Hlubuček.

Kontroly v celé Praze

Středeční pilotní akce v okolí stanice metra Chodov má být vzorem pro další pravidelné kontroly, které chystá město s policií ve větší intenzitě po celé Praze. Dvě policejní hlídky se na Chodově nejdřív snažily vytipovat potenciálně problematická auta – od pohledu starší nebo nad míru kouřící vozidla.

Napojením řídicí jednotky pak hlídka prověřila zastavená vozidla „předběžnou diagnostikou“. V případě zjištění chybových hlášení nebo zjevných nedostatků auto zamířilo na nejbližší stanici technické kontroly, kde podezření dále prověřují specialisté. Hříšníkům hrozí pokuta do 50 tisíc korun a odebrání „technické“.

„Efektivita těchto kontrol se teprve ukáže. Jako vedení Prahy chceme ale přispět k řešení problému a jen nečekat na mobilní měřicí stanice pro policisty, které připravuje ministerstvo dopravy,“ upřesnil náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr (Praha sobě). Vítěz tendru na dodání měřicí techniky by měl být jasný v březnu, a mobilní zařízení na měření emisí by tak dopravní policisté mohli reálně začít používat v létě.

Vedení města také stále uvažuje o zavedení nízkoemisní zóny v celé Praze. Začíná se navíc připravovat vyhláška, která by mimo jiné zakázala topení uhlím. To dnes podle odhadů využívá 400 až 500 pražských domácností.