Leden byl pro policejní správu hlavního města Prahy klíčový v několika ohledech.

Byl to především měsíc avizovaných odchodů velkého počtu policistů.

Postupné doplňování početního stavu může znamenat pro zbylé muže zákona v činné službě problém. Nesníží přeskupování služebních povinností akceschopnost pražského policejního aparátu?

„V žádném případě. To nemyslím jako pouhé klišé, ale s touto, jak doufám, dočasnou skutečností, se musíme vyrovnat. Dohled nad bezpečností Pražanů bude zachován i nadále,“ tvrdí Petr Želásko, ředitel pražské policejní správy.

Pro hlavní město je plánovaný optimální stav 7009 policistů. V lednu odešlo 292 mužů, přijato jich bylo 304. K 6. únoru tak v metropoli operuje 6191 policistů.Praze tedy chybí 818 mužů zákona.

Za chybějící síly nastupují ostatní

„Konkretizovat, v kterých složkách chybí nejvíc policistů, samozřejmě z pochopitelných důvodů nemohu. Určitě nás záporné číslo početního stavu netěší, ale nepodléháme skepsi. Například posílení dopravní policie nebo pohotovostní motorizované jednotky operativně nahrazujeme v daných případech přeskupováním policistů z jiných útvarů. Po splnění úkolu se pak vracejí na svá stávající pracoviště,“ vysvětloval Zdeněk Bezouška, náměstek pražského policejního ředitele.

Některé služebny nevyhovují

Kriminalita v hlavním městě má v posledních letech sestupnou tendenci, z čehož mají policisté pochopitelnou radost.

Pražané nyní mají k dispozici 54 místních policejních služeben. Všechny ale zatím nedostály požadavkům důstojného prostředí pro práci. „Proto existuje projekt P 1000, který je určen pro modernizaci policejních služeben. Chápu určitou netrpělivost některých policistů, že musejí zatím pracovat v nevyhovujícím prostředí. Řešíme modernizaci postupně, jinak to ani nelze. V Praze jsme předali již osmou zmodernizovanou služebnu a plánujeme jich v tomto roce předat dvacet. Peníze na tuto investici jsou, čerpáme je ze strukturálních fondů Evropské unie,“ vysvětloval manažer projektu Petr Žídek.

Praha 8: Změna neprospěla

Reorganizace policie se dotkla i městských částí. „Před reorganizací byli všichni starostové představiteli policie ujišťováni, že se spolupráce ještě zlepší. Nevšiml jsem si ale žádné změny k lepšímu. Proklamace, že bude více policistů v ulicích, vyzněla do prázdna. Je to pochopitelné, když jich víc chybí v samotné policii. Dokud osmý pražský obvod měl svého policejního velitele, scházeli jsme se, řešili jsme problémy a uváděli jsme dohody do praxe. Nemyslím si, že reorganizace policie byla velkým přínosem,“ zhodnotil kriticky situaci Josef Nosek, starosta městské části Praha 8.

Jinou zkušenost s policejní reformou má starosta měské části Praha 12 Petr Hána: „Snížený početní stav policistů určitě poznamenává její výkonnost. Konkrétně v našem obvodu to zatím nepociťuji, velitelé místních oddělení mi zatím v případě potřeby vycházejí vstříc. Samozřejmě že se situace může rychle změnit, začnou hrát roli netušené priority v policejní práci a velitelé se tomu budou muset přizpůsobit. Zatím se tak neděje, náš dvanáctý obvod je v otázce bezpečnosti občanů vcelku dobře zajištěn.“

Pražská policie v číslech

Personalistika

Leden 2008 – odešlo 282 osob

Bylo přijato – 304 osob

Plánovaný stav policistů – 7009 osob

Skutečnost ke dni 6. února 2008 – 6 191 osob

Objekty pořádkové služby

Počet služeben – 54 objektů

Počet zmodernizovaných služeben – 8 objektů

Plánovaný počet modernizací pro rok 2008 – 20 objektů

Zdroj: Policejní prezidium ČR