Bezmála stovka dopravních a pořádkových policistů obsadila dvě desítky stanovišť na komunikacích místního významu i víceproudých, rychlostních silnicích. Na vybraných stanovištích využívali zařízení LOOK, určené k pátrání po odcizených vozidlech a registračních značkách, na dalších dozorovali dodržování předepsané rychlosti pomocí mobilních radarů.

Nejčastějším prohřeškem zůstává vysoká rychlost

Bez výjimky na všech stanovištích kontrolovali policisté alkohol, technický stav vozidel, oprávněnost řidičů k řízení, používání bezpečnostních pásů a další povinnosti. Podnapilých řidičů policisté zadrželi a předvedli na policejní služebnu celkem pětadvacet. Dalším častým prohřeškem byl špatný technický stav kontrolovaných vozidel. Šestapadesát řidičů použilo k jízdě automobily, které nesplňovaly zákonem předepsané normy. Nejčastější přestupek bylo překračování povolené rychlosti, celkem u sedmdesáti šoférů. Během čtyřhodinové akce policisté zkontrolovali 1427 vozidel, 215 účastníkům udělili pokuty v celkové výši 120 tisíc korun.

Prohřešky dalších šedesáti devíti řidičů oznámili policisté magistrátním úředníkům k projednání ve správním řízení. Dalších deset kontrolovaných řidičů skončilo na policejní služebně pro podezření z trestných činů. Akci předcházela odpolední kontrola dodržování váhových limitů nákladních vozidel. Z dvaatřiceti „náklaďáků“ překročilo pět povolený limit zatížení vozidla. Za tento prohřešek uložili „dopraváci“ sankce v celkové výši osmnáct tisíc korun.