Areál, kde dosud sídlí středočeská krajská policie a Národní centrála proti organizovanému zločinu, projde výraznou proměnou. Podél silnice Na Baních a Strakonické vyroste komplex budov připomínajících sídliště. Podle plánů se projekt za dvě miliardy korun začne realizovat příští rok, hotovo by mělo být do dvou let.

I když fasáda krychle bude nejspíše prosklená, větší ze staveb se svou délkou 180 metrů a výškou 37 metrů nebude mít daleko do rozměrů paneláku.

Záchranná stanice společně s dětmi vypustila dvě výřice do volné přírody
Záchranná stanice odchovala první výry. Vrátili se do svého domova na Zbraslav

Areál zabere plochu 59 tisíc metrů čtverečních ve svažitém terénu, zastaví se ale jen necelá jeho třetina. Práci zde najde tisíc zaměstnanců ministerstva vnitra. Pro ty se postaví přes 700 parkovacích míst i služební byty. Stávající budovy zůstanou zachovány, odstraní se pouze několik přízemních staveb v nevyhovujícím stavu. 

„Cílem záměru je vytvoření funkčního provozního celku v rámci jednoho areálu s moderním technologickým vybavením, které zefektivní činnost bezpečnostních složek a sníží provozní náklady na jejich fungování,“ uvedla pro Deník policejní mluvčí Eva Kropáčová. 

V rozporu s předpisy?

Ne všichni ale se záměrem souhlasí. Podle stavební komise městské části Praha-Zbraslav je velikost areálu nepřiměřená. Výška a půdorysné rozměry jsou naprosto neadekvátní kontextu okolí, což je v rozporu s pražskými stavebními předpisy,“ domnívá se. Okolní zástavba má výšku přibližně 16 metrů, navrhované objekty jsou tedy až dvojnásobně vysoké. Komplex do okolní zástavby nezapadá ani půdorysně, okolní budovy mají délku maximálně 47 metrů, novostavba o délce 180 metrů tak bude okolí značně narušovat.

Restaurace Stodola House na Hájích.
Zákaz vstupu dětem, trvá na svém restauratér na Hájích. Pokutě se hodlá bránit

Komise městské části proto navrhuje objekt rozčlenit a výšku snížit. Dále je pro vybudování mimoúrovňové křižovatky na Strakonickou a zvýšení kapacity parkoviště. 

Policejní prezidium ale na dotaz Deníku uvedlo, že záměr vychází z usnesení vlády a je v souladu s územním plánem Prahy. „Záměr je v souladu se stavebním zákonem a jeho prováděcími vyhláškami, včetně pražských stavebních předpisů,“ uvedla mluvčí Kropáčová.

Řízení zahájené o svátcích

Proti stavbě protestují i občané Zbraslavi a sepsali proti ní petici. „Projekt nerespektuje své okolí ani charakter zástavby Zbraslavi. Půdorysné i výškové rozměry návrhu několikanásobně přesahují rozměry existujících budov,“ uvedl pro Deník autor petice Radek Janoušek. Podle něj je zásadní rovněž neřešení dopravních souvislostí, které mohou mít negativní dopad pro obyvatele Zbraslavi. „Dle informací městské části není ministerstvo vnitra ochotné podobu projektu jakkoliv měnit,“ dodal navíc Janoušek.

Zastánci petice po ministerstvu vnitra chtějí, aby projekt nechalo přepracovat. Po magistrátu a městské části pak požadují, aby podle zákona uplatnilo námitky obyvatel. Nelíbí se jim rovněž, že stavební úřad zahájil územní řízení před svátky 19. prosince, lhůta 15 dnů pro uplatnění námitek účastníků řízení tak připadla na svátky a dovolené.

Ilustrační foto
Oslavy Silvestra skončily. Policisté tak náročný rok už dlouho nepamatují

Policejní prezidium ale oponuje tím, že vizualizace mohou být zkreslené. „Pan Janoušek peticí zřejmě sleduje vlastní zájem,“ rozporuje Kropáčová. O jaký zájem má jít ale neuvedla. „Petice má působit na občany jako nová skandální informace načasovaná tak, aby ovlivňovala probíhající územní řízení,“ dodala s tím, že záměr prý přinese Zbraslavi výhody. "Zvýší se pracovní příležitosti, čímž vzniká poptávka po nemovitostech k bydlení, které si tak dlouhodobě udržují stabilní cenu. Lze očekávat i snížení kriminality," dodala Kropáčová.

Cílem je jen úprava

"Rád bych zdůraznil, že cílem petice není zablokování projektu, ale jeho přiměřená úprava tak, aby jeho realizací nebyla snížena kvalita bydlení a života obyvatel Zbraslavi," reaguje na policejní prohlášení Janoušek. Zveřejněné vizualizace pocházejí přímo z veřejného webu autora projektu Archteam z loňského června. "Nové vizualizace publikované stavebníkem se liší pouze v detailech, problematické půdorysné rozměry, objemy a výška budov zůstávají totožné," dodává Janoušek s tím, že kromě zmíněných stránek projektanta však konkrétní podoba projektu do dnešního dne nebyla stavebníkem nikde zveřejněna.

Od zasedání stavební komise navíc probíhala několik měsíců jednání mezi městskou částí Praha-Zbraslav a zástupci stavebníka. "Bohužel připomínky a požadavky stavební komise ani městské části nebyly v projektu reflektovány. Naopak překvapivě těsně před Vánoci bylo zahájeno územní řízení. Z těchto důvodů jsem se proto rozhodl podpořit zájmy obyvatel Zbraslavi zveřejněním navržené podoby projektu a sepsáním petice," doplnil Janoušek.

Vandalové zničili část unikátní výstavy velkoplošných fotografických portrétů stoletých Čechoslováků.
Totální neúcta. Vandalové zničili část unikátní výstavy fotografických portrétů