Schválená strategie se podle magistrátu věnuje osmi základním oblastem a pro každou z nich nabízí konkrétní body ke zlepšení. „Po dvaceti letech máme v Praze díky Plánu udržitelné mobility novou koncepci dopravní politiky pro metropoli 21. století. Díky 242 konkrétním prioritním opatřením usnadníme lidem chodit pohodlně pěšky nebo jezdit více na kole. Snížíme počet automobilů projíždějících přes centrum a celkově zlepšíme život v Praze, včetně vzduchu, který zde dýcháme,“ uvedl primátorův náměstek Adam Scheinherr (Praha sobě).

Radní pro dopravu dodal, že nová koalice chce konečně začít splácet dluh, který v dopravě vůči ovzduší v Praze má. „Je důležité, že plán bude závazný i pro budoucí radní bez ohledu na politickou příslušnost,“ poznamenal Scheinherr. Schválený dokument totiž nahradil původní koncepci dopravní politiky z roku 1996 a je pro hlavní město závazný.

Plán udržitelné mobility v příštím desetiletí počítá s lepším propojením metropole a Středočeského kraje, posílením železnice, metra a tramvají, usnadněním pohybu chodcům a cyklistům, snížením zatížení města automobilovou dopravou, rozšířením P+R parkovišť a podporou elektromobility.

Zvýšení podílu bezbariérových stanic metra

„Mezi konkrétními opatřeními, která povedou ke snížení uhlíkové stopy, můžeme uvést například zavádění elektrobusů na vybraných linkách či výstavbu parkovišť P+R u železnice ve Středočeském kraji, tedy co nejblíže bydlišti pravidelně dojíždějících. Co se týče dostupnosti veřejné dopravy, velkým závazkem je zvýšení podílu bezbariérových stanic metra ze 72 na 95 procent,“ přiblížil v tiskové zprávě Daniel Šesták, koordinátor projektu Polaď Prahu.

Podle vládnoucí koalice je schválená strategie v souladu s celosvětovým trendem, kdy se doprava stává ekologičtější. V Praze by to kromě návratu trolejbusů a podpory kolejových dopravních prostředků v MHD mohlo znamenat zavedení například mýta v historickém centru a s tím související takzvaná humanizace Severojižní magistrály. Magistrát by měl i v budoucnu preferovat veřejnou dopravu a snažit se naučit lidi využívat místo aut třeba jízdní kola. Na druhou stranu bude potřeba ruku v ruce s plněním Plánu udržitelná mobility budovat vnitřní i vnější silniční okruh, což může být problém.

„Doprava, stejně jako zbytek města, se neustále vyvíjí. V devadesátých letech se lidé po městě pohybovali jinak než dnes a počítáme s tím, že i v budoucnu se způsob cestování změní. Proto jsme připravili takovou strategii, která se změnami počítá a dbá nejen na efektivnější dopravu, ale i na kvalitu životního prostředí,“ shrnul Marek Zděradička, ředitel Sekce infrastruktury Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR Praha).