Ohledně stavebních předpisů se v Praze vedou pře už několik měsíců. Mluví se i o tom, že koaliční partneři budou příští týden usilovat o to, aby problematiku předpisů převzal místo Stropnického do gesce někdo jiný z rady, nebo ředitelka magistrátu. Trojkoalice by to ale vnímala jako porušení koaliční smlouvy.

„Jakýkoli odklad by znamenal, že město ohrozí zachování možnosti ve stavebním zákoně mít vlastní stavební předpis," řekl Stropnický. Oproti původním plánům nepřipravuje náměstek novelu, ale zcela nový předpis. Podle Stropnického si to v červenci vyžádalo ministerstvo, podle kterého by totiž novelu nebylo možné notifikovat Evropskou komisí. Ministerstvo by předpisy mělo začít projednávat v září, po vypořádání připomínek je město pošle k notifikaci. V účinnost by pak oproti původně plánovanému lednu měly vejít od února.

Stavební předpisy přináší mimo jiné novou regulaci velkoplošné reklamy a změny při výstavbě v metropoli. Zavádí výškovou regulaci budov, kladou důraz na volnou prostupnost města, zejména pro pěší a cyklisty, na alternativní způsoby dopravy a carsharing a na energetickou šetrnost budov. „Zpracovatelský tým vyhověl především opakovanému požadavku zajistit dostatečné odstupy budov. Upraveno bylo i takzvané proslunění obytných místností," uvedl náměstek. Radnice ovšem v uplynulých týdnech připomínkovaly novelu, nikoli předpis, který bude nakonec Stropnický radním předkládat ke schválení.