„Jestli magistrát nezaplatí dlužné částky, budeme nuceni omezovat další práce na stavbě. Zatím jsme kvůli tomu omezili terénní úpravy. Brzy ale budeme muset zrušit i práce, které podmiňují celý provoz," uvedl mluvčí Metrostavu František Polák. „Jedná se o více než miliardu a půl, což pro nás není nijak zanedbatelná částka," dodal.

Město peníze má

Aby stavaři mohli pokračovat v práci, musí primátor schválit rozsah prací v aktuálně budovaném úseku Prašného mostu do čtrnácti dnů, dlužnou částku potom zaplatit do čtyř měsíců. „Je to velice akutní a v této fázi prací složitější o to, že na Prašném mostě na naši činnost navazují práce dalších investorů, kteří budou upravovat především pozemní komunikace," dodává Polák.

FOTO: Podívejte se s námi do tunelu Blanka

Primátor Bohuslav Svoboda uvedl, že magistrát částkou disponuje. „Od léta 2012 nedocházelo k proplácení faktur za výstavbu tunelového komplexu Blanka. Důvodem ale nebylo to, že by město nemělo finanční prostředky na zaplacení faktur, kterými plně disponuje, ale fakt, že v průběhu výstavby došlo k významným změnám projektu a vedení města logicky chtělo vědět, za co jsou finance konkrétně vynakládány. Město v současné době kontroluje jednotlivé změny v projektu tak, aby mohlo proplatit faktury v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Proces je složitější díky velkému množství prací. Jedná se o kontrolu v rámci více než 2 300 složek," vysvětluje Svoboda prodlevu v platbě.

Projektanti nechtějí vydat plány

Rada města rozhodla, že zaplatí nyní Metrostavu faktury, které jsou v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, což je zhruba 300 milionů korun. Zbylé faktury, ve kterých jsou obsaženy vícepráce, jsou podrobovány kontrolní analýze. „K definitivnímu řešení tak dojde v řádu šesti měsíců," dodává primátor. To je ale podle stavařů pozdě…

Společnost totiž nemůže v práci pokračovat, pokud spoluinvestorům a projektantům není schopna garantovat schválení rozsahu prací magistrátními úředníky, v důsledku tedy zajistit finanční ohodnocení za odvedenou práci. Průtahy se splátkou prodlužují i dobu, za kterou by tunel mohl být dostavěn. I kdyby primátor částku z rozpočtu města pro společnost uvolnil do půl roku, stavba se neprotáhne o počet měsíců prodlevy, ale o celý rok.

Stavbě by průtah do zimy uškodil

Práce by totiž zasáhly do období zimy, a to si Metrostav netroufne riskovat. „Začnou mrazy škodící materiálům a my budeme o rok později, kdy se vše bude muset napravovat, čelit obvinění, že děláme práci nekvalitně. V žádném případě nebudeme pokračovat v podmínkách, které by ublížily samotnému projektu a paradoxně ho mohly ještě prodražit. Nestihneme včas prodiskutovat plány na další práce. Je to závažná fáze příprav a nemůžeme ji ošidit. Nikdo s námi do toho nepůjde bez záruky zaplacení práce. Momentálně máme problém i s tím, že nám projektanti nechtějí dát plány stavby, protože jim Praha doposud za již odvedenou práci nezaplatila," uvádí Polák.

Podle jeho slov rozšíření prací, tedy i zvýšení nákladů, navrhla se svými připomínkami sama radnice. Nad tunelem mají vzniknout například cyklostezky a jiné dopravní značení, které nebyly v původních plánech.

Tunel Blanka a jeho nákladný rozpočet je silně kritizován veřejností. Primátor Svoboda se pokouší maximálně snížit náklady a ze svých požadavků neustupuje. „Peníze, které odcházejí z rozpočtu Prahy, musejí být přesně doložené. Stejně jako každý člověk, který si hlídá své náklady, tak i město dřív, než přistoupí k proplacení všech víceprací nad rámec zadávací dokumentace, musí provést detailní kontrolu," uzavírá.