Město před třemi roky vypovědělo smlouvu s ABF, s níž založilo společný podnik Pražský veletržní areál (PVA), a nedávno zrušilo i tu, podle níž měla PVA městem vložených 24 hektarů zdarma v pronájmu na 99 let. Praha měla skupovat pozemky a vkládat je do společného podniku, ABF zase měla najít investora a vybudovat kamenné výstaviště, k němuž příští rok bude jezdit i metro. Zůstalo u plánů. Solventního partnera našla ABF až loni, kdy do ní vstoupila společnost SPGroup.

Magistrát si nechal vypracovat stanoviska několika právníků k platnosti odstoupení od smluv. Jejich závěr není pro město příliš nadějný. Jeden pochybuje o tom, zda byly naplněny všechny podmínky pro vypovězení smluv, druhý upozorňuje na složité soudní spory.

Třetí právník je o platnosti odstoupení města přesvědčen, ale obává se majetkových vyrovnání.

„K této otázce se nebudu vyjadřovat,“ uvedla generální ředitelka ABF Miroslava Veselá na dotaz, zda firma podá nebo už podala stížnost k soudu.

„Postup města vzbuzuje rozpaky,“ uvedl zastupitel Jiří Witzany. Soudní spory se mohou táhnout a ani jedna strana nebude smět s pozemky nakládat. Přitom se předpokládá, že budou využity také pro olympiádu.

Město se nyní vrátilo k vykupování pozemků. Pokud by soud dospěl k závěru, že odstoupení od smlouvy je neplatné, muselo by je do společného podniku zadarmo vložit.