Formálně jde o tři samostatné investiční akce, nicméně koordinované. Započaté práce se realizují podle koncepční studie Křižovnická –Smetanovo nábřeží – Masarykovo nábřeží, kterou připravil jako „novou vizi veřejného prostoru“ v centru Prahy Institut plánování a rozvoje (IPR).

„Centrum Prahy čeká největší změna za posledních několik desítek let. Úplně se promění oblast od Klementina přes Křižovnické náměstí po Národní divadlo. Smetanovo nábřeží i Malá Strana patří mezi nejkrásnější a nejcennější místa na světě. Musíme k nim tak přistupovat,“ zdůraznil náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě), podle kterého přibudou na nábřeží i lavičky a samostatná cyklostezka.Smetanovo nábřeží v budoucnu obohatí 17 nových stromů. „Velice důležité je také to, že jejich výsadba se uskuteční v souladu se schválenými standardy modrozelené infrastruktury a pražského stromořadí. Stromy tak budou mít adekvátní dostatek prostoru k žití,“ upřesnil náměstek generálního ředitele TSK Josef Richtr.

Vzniknou i nové tramvajové zastávky

V rámci projektu vznikne nová tramvajová zastávka Karlovy lázně ve směru z centra. Z vyšrafované části komunikace v délce 30 metrů od zastávky směrem ke Staroměstské ulici se stane chodník s prostorným nárožím. Současná zastávka Karlovy lázně se rovněž dočká opravy. Bude doplněna nástupním mysem, který vyplní místo mezi tramvají a obrubníkem a umožní bezbariérový nástup. Zcela nová tramvajová zastávka vznikne ve směru do centra před budovou Národního divadla u Žofína. Ta už existující na protější straně dostane nové nástupiště a nedaleký přechod pro chodce čeká přesunutí. Zanikne také „nadbytečná“ zastávka Národní divadlo na nábřeží a linka 17 bude nově stavět v plánované stejnojmenné zastávce na Masarykově nábřeží.Probíhající a chystané změny na Smetanově nábřeží byly v posledních letech tématem politických i veřejných polemik o regulaci dopravy.

Smetanovo nábřeží a okolí - původní stav a vizualizace

Fotogalerie: Smetanovo nábřeží a okolí se mění, původní stav a vizualizace

Současná magistrátní koalice Pirátů, Prahy sobě a Spojených sil pro Prahu tvrdí, že úprava prostoru bere ohledy především na chodce a veřejnou dopravu, přičemž ale prý trasy pro automobily nijak neredukuje. „Smetanovo nábřeží je nejstarším nábřežím v Praze a jeho původní funkce byla především promenádní. Nábřeží tuto funkci nyní postrádá a studie, kterou IPR zpracoval, na ni navazuje. Chystaná opatření vnímám jako správný krok a věřím, že tato úprava nás opět posune k západním velkoměstům, která si často bereme za příklad,“ dodal ředitel Institutu plánování a rozvoje Ondřej Boháč.Práce na Smetanově nábřeží z něj nicméně odklonily automobilovou dopravu přinejmenším do poloviny června. Ve směru k Národnímu divadlu je objízdná trasa vedena po druhém břehu řeky.