Z výstavy Imaginárium Divadla bratří Formanů a jejich přátel na Chvalském zámku.
Obrazem: Formané a jejich tajuplné příběhy. Chvalský zámek hostí Imaginárium