Projekt vychází z memoranda, které bylo uzavřeno mezi Prahou, pěticí dotčených městských částí a středočeskými Černošicemi. Cílem mezinárodní soutěže je vybrat tým zpracovatelů, který dokáže navrhnout budoucí podobu této rozlehlé říční krajiny a definovat její dlouhodobý rozvoj formou příměstského parku.

„Oblast, o níž mluvíme, je v současné chvíli rozpadlá na několik částí a trpí absencí dlouhodobé koncepce rozvoje, kterou by někdo naplňoval. Hrozí, že dílčí necitlivé zásahy by mohly vést k nevratné devastaci posledních zbytků říční krajiny v Praze. Soutěž, kterou jsme vyhlásili, pomůže tento opomenutý prostor začlenit zpět do života nejen Pražanů,“ uvedl u příležitosti vyhlášení soutěže náměstek primátora Petr Hlaváček (STAN).

Ochrana záplavových území i rekreace

Do soutěže o budoucí podobu oblasti s rozlohou přesahující tisíc hektarů se přihlásilo celkem 13 týmů z devíti zemí. Devítičlenná porota, složená ze zahraničních a českých odborníků, poté do první fáze soutěže a k podání soutěžního návrhu doporučila vyzvat šest účastníků.

O možnost pracovat na proměně rozsáhlého území, které bývá mimo jiné sužováno záplavami, se tak bude ucházet Mandaworks AB; Bauchplan; gogolák + grasse s.r.o.; EMF + NORMA + PARETO; Turenscape Company Ltd. a 4ct / Sendler / CIVITAS / NEUHÄUSL HUNAL.

Se všemi těmito týmy proběhlo v polovině října v Centru architektury a městského plánování (CAMP) setkání, na kterém byly detailně vysvětleny soutěžní podmínky. Týmy absolvovaly i prohlídku dané lokality a do 2. prosince mají podat své návrhy, nad nimiž porota zasedne počátkem nového roku.

Předpokládá se, že do závěrečné fáze soutěže budou z uvedené šestice vybrány čtyři návrhy, přičemž vítěz by měl být znám na jaře roku 2023.

Součástí vítězného návrhu by měla být nejen obnova okolí obou řek, ale i protipovodňová ochrana v oblasti Lipenců – Dolních Černošic, návrh nových lávek i rekonstrukce těch stávajících, zajištění parkoviště a spojů městské hromadné dopravy či návrh bezpečného propojení Zbraslavi a Radotína, a to jak pro pěší, tak cyklisty.