Některé vchody budou otevřeny pouze za příznivého počasí, kdy nebude v Jelením příkopu sníh. Hrad zároveň upozornil na náročný terén a návštěvníkům doporučil zejména vhodnou obuv.

„Z rozhodnutí vedoucího Kanceláře prezidenta republiky bude i v zimní sezoně, stejně jako Královská zahrada, otevřen pro veřejnost Jelení příkop,“ uvedla Kancelář prezidenta republiky (KPR) v tiskové zprávě.

Přístup bude umožněn po chodníku od Pacassiho brány, tedy od tunelu vedoucího ze směru od Prašného mostu na druhé hradní nádvoří. Lidé budou moci dále projít chodníkem k Medvědinci. „Vstupy z Klárova, od Belvederu a z ulice U Brusnice budou otevřeny podle počasí – za sněhové pokrývky nikoliv,“ uvedl Hrad.

Jelení příkop je přírodní rokle, kterou teče potok Brusnice. Jméno získal proto, že zde byla i v době vlády Rudolfa II. chována lovná zvěř. S lovnou zvěří bylo možné se v příkopu setkat až do 18. století. Na tuto tradici symbolicky navázala doba 1. republiky, kdy byl v horní části příkopu zbudován medvědinec. Mezi lety 2001–2002 byl skrz násep, který příkop rozděluje na horní a dolní část, vybudován spojovací tunel podle návrhu architekta Josefa Pleskota.