V Praze se v pondělí před polednem na náměstí Jana Palacha sešlo asi 80 studentů. Někteří s sebou přinesli transparenty s nápisy "Kdyby byla planeta banka, už by ji politici zachránili","Chceme změnu, ale ne klimatickou" nebo "Naše budoucnost je ve vašich rukou". Po přečtení požadavků, které organizátoři stávky vznesli vůči české vládě a vedení českých univerzit, shromáždění lidé provolávali hesla jako "Konec uhlí!" či "Klimatickou spravedlnost!".

"V době, kdy je nedostatek energií z různých důvodů, tak je třeba se zabývat i tím, jak energie získat šetrnějším způsobem. V tomto případě nevím, co bych studentům na vysokých školách mohl vytknout. To, že mají zodpovědnost za svoji budoucnost, je jedině dobře. A pochopitelně, když se překoná tato zima, která asi nebude úplně jednoduchá, tak nemůžeme zapomínat i na budoucnost vzdálenější," řekl Balaš.

Z náměstí před pražským Rudolfinem se studenti rozešli na své fakulty, kde pořádají besedy, přednášky, promítání či workshopy. Věnovat se budou například klimatickým změnám, energetické chudobě, sociálním nerovnostem a transformaci uhelných regionů v Česku. Program je v tomto týdnu v Praze připraven například na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (UK), Fakultě sociálních věd UK, Fakultě humanitních studií UK či na Vysoké škole uměleckoprůmyslové (UMPRUM). Zapojeny jsou rovněž některé další fakulty na UK, Akademie výtvarných umění, Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění a Divadelní fakulta Akademie múzických umění.

Stávka nepřetržitě do čtvrtka

Na některých fakultách chtějí stávkující vysokoškoláci i přespávat. O konkrétní podobě stávky se budou organizátoři domlouvat s lidmi, kteří se stávky zúčastní. Setkávat se budou denně na plénech. Ve čtvrtek 17. listopadu, kdy si republika připomíná sametovou revoluci, by měla stávka vyvrcholit průvodem.

Studenti vládu vyzývají, aby si vytyčila řešení klimatické krize jako svou prioritu a začala urychleně snižovat emise skleníkových plynů, které způsobují globální oteplování. To vede k dlouhotrvajícímu suchu, častějším záplavám nebo i rozsáhlým požárům. Podle účastníků stávky by vláda měla mimo jiné zřídit zvláštní ministerstvo nebo určit vládního zmocněnce, jejichž agendou bude boj s klimatickou změnou a jejími důsledky. Studenti také vyzvali vládu, aby se zasadila o to, aby do roku 2033 skončily v Česku uhelné elektrárny.

“Všichni víme, že je potřeba především zavřít uhelné elektrárny a nahradit je obnovitelnými zdroji energie. Tato transformace musí být spravedlivá a nesmí dopadnout na pracující a nejzranitelnější skupiny obyvatel," uvedla zástupkyně studentů Anežka Lindaurová.

Po univerzitách jejich studenti požadují, aby mimo jiné přistoupily k zateplení budov, začaly snižovat spotřebu energií a začaly budovat vlastní kapacity pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Stávkující vysokoškoláci také volají po důstojném a adekvátním finančním ohodnocení doktorandů a dalších zaměstnanců na univerzitách.

Na některých fakultách v Praze budou nocovat stávkující studenti

Někteří vysokoškoláci, kteří v tomto týdnu stávkují za klima, budou dnes přespávat v prostorách univerzit. Nižší desítky lidí budou nocovat v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy (UK), dalších asi 20 studentů dnešní noc stráví v prostorách Fakulty sociálních věd UK. Přespávání je dnes v plánu také na Fakultě humanitních studií UK, Vysoké škole uměleckoprůmyslové, na DAMU a na některých fakultách v Brně. ČTK to dnes večer za organizátory stávky sdělila studentka Alžběta Holcová. Protest iniciují studenti z hnutí Univerzity za klima. Stávku studenti zdůvodňují tím, že vláda podle nich dostatečně neřeší klimatickou krizi, zvyšující se ceny energií a narůstající společenské nerovnosti.

"S vedením fakult máme domluvené, že dnes budeme na fakultách přespávat. Vyšli nám v tom velmi vstříc. O tom, jestli budeme na fakultách nocovat i v dalších dnech, se budeme ještě rozhodovat na plénech. Zatím je v plánu, že budeme na některých fakultách přespávat do čtvrtka," řekla Holcová.

Do univerzitních a vysokoškolských prostor dnes přišly desítky vysokoškoláků vybavení karimatkami a spacáky, hygienickými potřebami a občerstvením. Dnešní noc podle Holcové stráví na chodbách fakult. Organizátoři ze studentského hnutí Univerzity za klima na dopoledním zahájení několikrát zdůraznili, že stávka nesměřuje proti vedení či zaměstnancům fakult. Akce podle nich není primárně snahou o narušení běžného chodu škol. Stávky by tak podle organizátorů měla být poklidná. Mimo jiné avizovali, že na společném programu není povoleno pít alkohol.