Slavnostního otevření se zúčastnila nejen jeho patronka herečka Nela Boudová, ale také návštěvnice Ivana (na fotografii). Borůvka pomáhá lidem s tělesným postižením s integrací do společnosti a to prostřednictvím zaměstnávání, dopravy do škol, fyzioterapie a osobní asistence.