U zavření mostu na Bubenské se vzápětí objevily reakce, proč tak najednou a proč až po volbách. Skutečně se stav zhoršil tak náhle?
Tyhle spekulace kategoricky odmítám. Načasovat změny v pevnosti mostní konstrukce opravdu neodkážeme. Na naše rozhodování v otázkách bezpečnosti nemůže mít vliv politika nebo termín voleb. Jde v prvé řadě o bezpečnost! My jsme na základě předchozí mostní prohlídky v červnu začali diagnostiku a prohlídku konstrukce mostu v Bubenské. Její výsledky jsme dostali 22. září. Jejím výsledkem bylo snížení zatížitelnosti mostu a jeho přeřazení do stupně 6. To by ještě neznamenalo zavření mostu. Na základě toho jsme sami během několika dní osadili most měřícím zařízením monitorujícím praskliny na něm. Následně se podařilo dohledat podrobnější projekt, kdy se ukázalo, že neodpovídá skutečnému stavu, jak je most postaven, a při kontrole měřících zařízení 22. 10., tedy až 15 dní po volbách, bylo při odečtu těchto hodnot zjištěno zvětšení trhlin v jednom místě až o 5 mm, a to za uplynulých 25 dní. To bylo rozhodující při rozhodování o okamžitém uzavření dopravy na i pod mostem.

V Praze bude jezdit mezi Výtoní a Smíchovem místo městského přívozu P5 soukromý Vyšehrad.
Městský přívoz nahradí Vyšehrad. Mezi Výtoní a Smíchovem bude jezdit Šemík

Šlo o náhodné odhalení, nebo o pravidelnou prohlídku?
Mimořádná prohlídka mostu v Bubenské ulici byla součástí plánované diagnostiky a postupné kontroly vytipovaných rizikových mostů, k níž jsme přistoupili v posledních dvou letech, a to s důrazem na mosty z předpjatého betonu. U těch víme, že s jejich konstrukcí, i s ohledem na pád Trojské lávky a nedávné události v Janově, může být skrytý problém. Na mostu v Bubenské ulici byla už dříve na základě mostní prohlídky naplánována diagnostika, což nám umožnilo začít s ním mezi prvními. Jaký byl následný postup a průběh už jsem popisoval.

Mluvil jste o zvýšeném počtu kontrol v poslední době. O jaké prohlídky se jedná?
Z obav o stav mostů a bezpečnost lidí jsme po událostech v Janově zadali v září u Kloknerova ústavu analýzu předpjatých konstrukcí ve vlastnictví města a v naší správě. Ta by měla být vypracována ke konci roku. Jejím výstupem bude podrobná zpráva a doporučený postup zahájení diagnostických prací a průzkumu těchto mostů podle jejich důležitosti a významu tak, aby se předešlo mimořádným událostem.

Situace okolo mostu u metra Vltavská 24. října ráno v Praze. TSK most, pod kterým jezdí tramvaje a chodí lidé, uzavřelo z důvodu špatného stavu.
Nerozhodujte o mostu u Vltavské, vyzvala stávající radní nová koalice

Kolik těch konstrukcí je?
Celkem jich máme ve správě 300, přičemž 39 jich je stejné konstrukce jako most v Bubenské ulici a z toho 10 stavěly v minulosti Vojenské stavby Praha, u nichž máme podezření na nejhorší stav.

Které mosty to jsou?
V žádném případě nechceme a nebudeme vyvolávat paniku. Situace s mostem X022 je i podle našeho názoru výjimečná a degradace konstrukce se projevila velmi rychle. Mosty mají životnost až sto let. Samozřejmě, svoji roli tady hraje údržba a samotná kvalita provedené stavby. Je třeba si uvědomit, že se v drtivé většině jedná o stavby, které vznikaly v 70. a 80. letech minulého století, a dobře víme, jak se tehdy dbalo na kvalitu. Z předpjatého betonu je tedy například i Barrandovský most, na nějž se s diagnostikou chystáme. Stejně jako na desítky dalších. V žádném případě nebudeme předjímat naše zjištění. Budeme, tak jako doposud, dělat svoji práci, a včas informovat nejen vlastníka mostů, ale i veřejnost. Uděláme vše pro to, abychom situaci s pražskými mosty, která se kumuluje desítky let, zvládli co nejlépe a nejdříve. Jak, to je u každého jednotlivého mostu pouze na rozhodnutí vlastníka, tedy města. My jsme připraveni pokračovat ve své práci.

Dělníci zahájili práce na stabilizaci mostu u Vltavské.
Práce na podepření ohroženého mostu na Vltavské začaly betonáží

Jaký je aktuální stav dalších plánovaných oprav mostů, které půjdou nejdříve na řadu?
Nyní provádíme diagnostiku na Hlávkově mostě, Palackého, mostě Legií. Začneme s diagnostikou Barrandovského mostu a budeme soutěžit diagnostiku Lanového mostu. Všechny ostatní monitorujeme průběžně, a podle plánu mostních prohlídek. Budeme se také při pořadí rozhodovat podle doporučení analýzy Kloknerova ústavu.

Jaký je postup prací u mostu v Bubenské ulici?
V pondělí byla dokončena stavba čtyř věží zajišťujících mostní konstrukci proti jejímu pádu. Nyní ji osazujeme monitorovacím zařízením, které posléze zajistí její kontinuální sledování a upozorní nás na její případnou destrukci a hrozící pád. Chtěl bych zdůraznit, že toto opatření není finálním podepřením konstrukce, jako tomu je v současné době třeba v případě Libeňského mostu. Toto havarijní zajištění děláme jen proto, abychom mohli co nejdříve vrátit pod most alespoň tramvajovou a pěší dopravu mezi Vltavskou a Strossmayerovým náměstím.
Provizorní kompletní podepření konstrukce nyní budeme soutěžit, a vítězný dodavatel ho provede dle našich předpokladů v závěru roku. Most jako takový i nadále zůstává v havarijním stavu, my nyní děláme vše pro to, aby byla zaručena bezpečnost provozu pod ním. To znamená, že pokud by konstrukce povolila, tramvaje a lidé pod ní nebudou ohroženi. V případě, že by došlo k dalším výrazným změnám v konstrukci, do níž nevidíme, museli bychom dopravu pod mostem, znovu okamžitě zakázat.

Situace okolo mostu u metra Vltavská 24. října ráno v Praze. TSK most, pod kterým jezdí tramvaje a chodí lidé, uzavřelo z důvodu špatného stavu.
Most na Vltavské stavěli jinak, než bylo v projektu. Podepřený bude několik let

Kdy se spustí provoz pod mostem v Bubenské?
V době, kdy vyjde tento rozhovor, bychom měli mít převzatu stavbu havarijního zajištění konstrukce mostu. Pakliže bude vše odpovídat projektu a bude nám zaručena bezpečnost dopravy pod ním, pak bychom chtěli nejpozději v pátek vrátit tramvajovou dopravu linek 1, 12 a 25 spojující Vltavskou a Strossmayerovo náměstí zpět. Odbočení na Hlávkův most nebude možné, takže linka číslo 14 zůstane na objízdné trase. Stejně tak chceme umožnit omezený průchod pro pěší podél severního pilíře ve stejném směru. Rozhodnutí ale uděláme až ve chvíli, kdy budeme mít zaručený bezpečný pohyb lidí pod mostem, protože ten, jak bylo řečeno, nadále zůstává v havarijním stavu. Jasno bychom měli mít ve středu odpoledne.

Situace okolo mostu u metra Vltavská 24. října ráno v Praze. TSK most, pod kterým jezdí tramvaje a chodí lidé, uzavřelo z důvodu špatného stavu.
Poškozený most na Vltavské půjde k zemi. Podepřením Praha jen získá čas