„Vyústění pěší trasy bude situováno do Seifertovy ulice přes komerční centrum Churchill Square. Výstup z podchodu zajistí kromě schodiště také dvojice eskalátorů a výtah, takže bude zajištěný bezbariérový přístup,“ uvedl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda. Prodloužení podchodu bude řešené tak, aby bylo možné v budoucnu rozšířit nádraží o další ostrovní nástupiště.

Fotogalerie: Budování podchodu z hlavního nádraží na Žižkov

Práce budou zahrnovat také potřebné přeložky kolejí, stávajícího kabelového kolektoru, vodovodu a úpravy kanalizace. V prodlouženém podchodu se současně zřídí informační a orientační systém. Součástí stavby jsou také související úpravy trakčního vedení a doplnění komunikace a pěších ploch u výstupu z podchodu.

Podchod má umožnit bezpečnou cestu mezi Žižkovem, hlavním nádražím a Vrchlického sady. Řada lidí si cestu zkracuje přes kolejiště. Správa železnic musela soutěž opakovat a projekt rozdělit, v prvním tendru přišla pouze jediná nabídka.

V následujících letech na tuto stavbu naváže další část, v rámci které dojde k výměně informačního a orientačního systému v celé železniční stanici a rekonstrukci nástupišť číslo 5 až 7 včetně doplnění eskalátorů. Dále se provede výměna podhledů ve všech třech podchodech, které budou sjednoceny s prodlouženým severním podchodem. Přístřešky z 90. let nahradí nové a jejich vzhled bude jednotný na celém nádraží.