Mění se ale i skladba agresorů domácího násilí. Násilí na svých rodičích se čím dál víc dopouštějí dospělé děti, a to pod vlivem alkoholu nebo drog.

Také mezi lednovými vykázanými z bytu byl dospělý syn, který opakovaně ohrožoval nožem rodiče, se kterými bydlel. Hrozil jim usmrcením, obviňoval je ze svých životních neúspěchů, požadoval po nich peníze.

„V minulém roce bylo z celkového počtu 34 vykázání sedm případů, kdy dospělé děti ohrožovaly život a zdraví rodičů, se kterými sdílely obydlí,“ popsal radní pro bytovou a sociální oblast Jiří Janeček (ODS).

Ve dvou případech vykázání v prvním letošním měsíci bylo zjištěno domácí násilí mezi manželi. Násilnými osobami byli vždy muži.