Obnosy za pohřbívání jsou dnes natolik vysoké, že se posmrtné zaopatření stává jedním z bodů spořícího účtu. „Založila jsem si „pohřební" knížku už před třiceti lety. Dnes tam mám uloženo padesát pět tisíc, pro mě i pro manžela. Myslela jsem, že ji vyplýtváme daleko dřív, ale zaplať pámbů za to," směje se třiaosmdesátiletá Marie Ptáčková. „Je to knížka, na kterou nesaháme. Jen jednou jsem z ní vybrala peníze, když jsem musela do nemocnice, ale zase jsem to, co ubylo, pošetřila," dodává.

Podle jejích slov by její vnuci neměli mít s pohřbením svých prarodičů žádné náklady. „Dobře jsem si to spočítala. Já chci do hrobu k rodičům a manžel, který je nevěrec, chce jít na prašnou loučku, protože mu přijde zbytečné vydávat peníze za hrob. Přemluvila jsem ho alespoň k obřadu, kvůli dětem, aby měly důstojnou vzpomínku na rozloučení s námi oběma," vysvětluje.

Poplatky za nájem a platby s nájmem spojené za běžný hrob se pohybují mezi šesti až sedmi tisíci na deset let. Ti, kteří se nespokojí s rozptylem, nebo nemají zajištěné místo na hřbitově, budou muset počítat s podstatně vyššími náklady, které se mohou vyšplhat u velkolepějších hrobek celkově až k dvěma stům tisíc korun.

Od obřadu po květinovou výsadbu

Údržba pražských hřbitovů není levnou záležitostí. Jen roční odvoz odpadů stojí jejich správu téměř 9 400 000 korun. Klientovi nabízí komplexní služby spojené s pohřbem. „Zajišťujeme celkový provoz pohřebišť, zejména pečuje o čistotu a upravenost 29 hřbitovů na území Prahy," říká ředitel Správy pražských hřbitovů Martin Červený. „Poskytujeme související služby, tedy pohřbívání do země vypravení pohřbů, rozloučení se zesnulým, ukládání uren s popelem zemřelých do hrobů nebo okének kolumbárií, provádění rozptylů, převozy uren a jejich uschování, také sezonní zahradnické služby pro třetí osoby," dodává. Ty obnáší výsadbu květin na hrobech, zalévání nebo formování hrobů. Osázení hrobů také není levnou záležitostí. Za jarní výsadbu třiceti macešek, které patří k nejlevnějším druhům zeleně, zaplatíte s rytím a vyplením 361 korun .

Platba poplatků za služby spojené s nájmem hrobového místa obnáší především náklady za odvoz odpadu jeho sběr, třídění a likvidaci, za spotřebu vody, ostrahu, opravy náhrobků poškozených vegetací, podávání informací, upomínání plateb, údržbu zeleně, čištění komunikací nebo za posyp hřbitovních cest.

Správa pečuje stejným způsobem jako o placené hroby i o čestná pohřebiště, hroby významných osobností nebo historicky a umělecky hodnotné náhrobky.

Který hřbitov si však vůbec vybrat?

Nejklidnějšími a v podstatě nejbezpečnějšími jsou malé hřbitovy, například v Záběhlicích, Podolí, na Proseku nebo v Bohnicích. Největší zájem je ale naopak o hřbitovy velké. Jednoznačně nejžádanější jsou ovšem hroby na „Slavíně", Vyšehradském hřbitově. „Obecně lze říci, že rizikovým faktorem z hlediska bezpečnosti je poloha. Některé hřbitovy jsou v odlehlých lokalitách, v těsném sousedství problematických lokalit, například neudržovaných houštin lemujících železniční koridory. Druhým faktorem je jejich rozloha. Hřbitovy jako jsou Olšanské, Vinohradský nebo Malvazinky jsou pro nejrůznější sociopatogenní jevy vhodnějšími areály než ,,malé" hřbitovy, jakým je třeba ten na Vyšehradě. U hřbitovů z opačné strany spektra se snažíme bezpečnost zvyšovat zabezpečováním ostrahy, kamerovým systémem," uvádí Červený.

Kromě Vyšehradu dominuje zájem o „Olšany". Svědčí o tom i nejvyšší roční počet pohřbů. Je to dáno nejen rozlehlostí hřbitovů, ale také atmosférou, funerální architekturou nebo významnými pochovanými.

Ročně v Praze řádově přibývají jen desítky míst nových hrobů. Na většině hřbitovů už není prostor pro zřizování nových hrobů a dochází spíše k obnově stávajících míst. Největší volnou kapacitu pro nové pohřby má ďáblický hřbitov, kde jsou poměrně rozlehlé plochy pro zřízení nových hrobů, a na Olšanech, kde dochází po celou jejich historii k přirozené recyklaci hrobových míst. Nejmenší kapacitu má potom hřbitov v Záběhlicích, který je nejmenším z ,,pražských" hřbitovů a kde byl zaveden zákaz pohřbu nezpopelněných pozůstatků, tedy pohřbívá se jen do urnových hrobů. Podobný zákaz je na řadě dalších hřbitovů v Praze. Nepohřbívá se pouze na Malostranském hřbitově .

S předstihem a garancí služby

Na co vše může každý živý myslet dopředu? „Je možné zajistit si pohřbívací prostor, ať už hrob, hrobku či místo v kolumbáriu. Jedná se zpravidla o výběr místa, platbu nájmu na období pěti, desíti nebo dvaceti let a pořízení náhrobku. Na trhu jsou i pojistné produkty, které umožňují pojištění pohřebních výloh včetně garantované volby způsobu pohřbu. Nepochybně je možné informovat blízké o preferencích způsobu pohřbení žehem, do země, o lokalitě pohřbení či rozptylu," radí Martin Červený.