Hlavní město i nadále prohrává boj s hazardem, a to na plné čáře. Za posledního půl roku totiž přibylo dalších tisíc výherních hracích přístrojů.
Vůbec nejvíce je takzvaných videoloterijních terminálů (VLT), kterých je na území Prahy více než 7200.

Magistrát bohužel nemá v tuto chvíli nástroj, jak provoz VLT omezit. Povolení totiž vydává ministerstvo financí, a to zjevně nemá s rostoucím počtem terminálů žádný problém.

Nový postup ministerstva nepomohl

„Ministerstvo sice již od 16. srpna letošního roku zavedlo nový postup při vydávání povolení k provozování sázkových her, kdy se dotazuje, zda povolením sázkového zařízení do míst, která jsou vyhláškou regulována, nebude narušen veřejný pořádek, avšak i přes nesouhlasné vyjádření povolení vydává. Stanovisko Prahy je v každém případě zamítavé, výsledky povolovacího řízení nám však ministerstvo nesděluje,“ shrnul dosluhující první náměstek primátora Rudolf Blažek (ODS). Magistrát se tak nyní alespoň snaží urychlit postup připomínkování ministerstvu.
„Dojde tak k urychlení procesu, jehož výsledkem jsou vždy negativní vyjádření lišící se pouze konkrétním popsáním situace na místě, pro které je vyjádření žádáno,“ dodal Blažek.

Počet heren to ale nesníží. Na to by bylo potřeba změnit zákon, a to se i přes snahu Prahy vůbec nedaří, takže lze předpokládat další nárůst VLT a jiných přístrojů.

Herny v Praze

Přehled her povolených Ministerstvem financí v Praze.
Stav k 5. 11. 1. 5. 2010
VLT 7245 6687
Vícemístná technická zařízení
(např. Triple playery, Trimini) 324 neevidováno
Elektromechanické rulety
334 242
Ostatní zařízení (např. karetní stoly, Black Jack) 359 298
Celkem 8262 7227
Zdroj: Min. financí. Údaje nezahrnují přístroje a hry v kasinech.