Podle zmíněné instituce byla už v loňském roce zpracována studie proveditelnosti, nyní se bude připravovat zadání pro výběr projektanta na provedení průzkumů zpracování příslušného projektu a další dokumentace.

„Dříve než dojde k definitivnímu řešení výstavby zbylé části Městského okruhu v úseku Pelc-Tyrolka Rybníčky, je nutné hledat dočasné řešení, které umožní kvalitní dopravní obsluhu města s ohledem na životní prostředí," řekl Ladislav Pivec, šéf TSK s tím, že při optimálním průběhu všech řízení a dostatku finančních prostředků není vyloučeno zahájení stavby v roce 2016.

Někdejší náměstek primátora Josef Nosek odhadované náklady stavby nového tunelu vyčíslil na zhruba 9 milionů korun.

Podle TSK plánovaný projekt zahloubení ulice V Holešovičkách, tedy vznik tunelu Silver, je součástí souboru předprojektových prací v souvislosti s dočasným řešením východní části Městského okruhu.

Pod něj spadá i řešení Povltavské ulice a mimoúrovňových křižovatek Kbelská - Kolbenova a Kbelská - Poděbradská. „Vynaložené prostředky na projektové práce jsou přiděleny v řádu milionů korun na všechny akce dohromady, proto je velmi obtížné nyní vydělit částku jen na ulici V Holešovičkách," aktualizoval někdejší finanční úvahy ředitel Ladislav Pivec.

Jedno je již ale jisté, uvažovaný tunel má jméno. Odborné kuloáry jej pojmenovaly Silver byl to krycí název zvláštní výsadkové operace, která za 2. světové války vyústila v atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Právě v ulici V Holešovičkách, kde k atentátu došlo, stojí pomník padlým parašutistům.

Blanka a Silver? Srovnávat prý nelze

Citát ředitele Technické správy komunikací (TSK) v Praze Ladislava Pivce.Nemalé nervové vypětí ale v této ulici zažívají i současní řidiči. Každodenní „dopravní tsunami" ze Severního města zejména v ranních hodinách je pro ně pravidelný očistec. Podle TSK je tunelové řešení z hlediska plynulosti a bezpečnosti dopravy i z hlediska ochrany životního prostředí vhodné.

Otázkou jsou prý možnosti financování takové stavby i úměrnost a efekt vynaložených nákladů. Tím se však nabízí položit na pomyslné misky vah tolik diskutovaný stávající tunel Blanka a Silver. Podle ředitele TSK se jedná se o nesrovnatelné stavby.

„Tunelový komplex Blanka je složen fakticky ze tří tunelů o celkové délce přes šest kilometrů s řadou mimoúrovňových křižovatek a souvisejících investic v dotčených městských částech. Tunelové řešení zahloubením ulice V Holešovičkách se jedná o zhruba jeden a půl kilometru dlouhý tunel, jehož náklady jsou podle dílčí studie odhadovány na zhruba šest miliard korun," vysvětlil Ladislav Pivec.

Jenomže ražba půldruhého kilometru tunelu by mohla stavbařům působit potíže. Zejména v oblasti Prahy 8 mezi Čimicemi, Libní, Ďáblicemi a Kobylisy jsou podle dostupných geologických informací různé štěrky a písky jezerního a říčního původu. Laicky řečeno, co se vyhrabe, se hned samovolně zasype. „Zatímní výsledky studie proveditelnosti z loňského roku potvrdily možnost výstavby," sdělil ředitel TSK Ladislav Pivec.

Bylo i jiné řešení, návrh neuspěl

Někdejší náměstek primátora pro oblast dopravy Josef Nosek ve zprovoznění tunelu Blanka nespatřuje konečné východisko, které by intenzitě dopravy v ulici V Holešovičkách výrazně ulevilo. „S nadsázkou říkám, že tunel Blanka je fajn, ale má jednu chybu - nemá konec," říká Nosek a dodává: „Bohužel to ale zas taková nadsázka není, auta z Blanky nemají kam rozumně pokračovat dál." P

ůvodně navrhovaný tunel, který měl být pokračováním Blanky, by vedl z Pelc Tyrolky pod Balabenkou, Žizkovem a Malešicemi k Jižní spojce, na kterou by se napojil za Lanovým mostem. Městský okruh by se tak finálně uzavřel. Odhadované náklady na jeho stavbu jsou minimálně 40 miliard korun, samotná doba výstavby je odhadovaná na 10 15 let.

Současné vedení magistrátu proto tuto alternativu již nepovažuje za reálnou. Proto v ulici V Holešovičkách bude svedena většina aut pod zem. Pod současnou silnicí podle předběžných úvah vznikne tunel se čtyřmi pruhy, na povrchu zůstane jen cyklostezka, jeden pruh pro auta, a z dnešní dálnice se tak údajně opět stane městská třída.

Podle magistrátu je to alternativní řešení, které pomůže rychle zprovoznit městský okruh jako celek, který umožní zklidnit dopravu v centru města a klesne v něm i emisní zátěž.

Čtěte také: ZAMYŠLENÍ: Tunel i jeho výstavba bez konce