Ojedinělé muzeum plynárenství v ulici U plynárny v Michli slaví v těchto dnech 10. výročí od založení. U této příležitosti představilo unikátní model plynárny Michle z roku 1937.

Před deseti lety, 30. března 1999, bylo v areálu firmy Pražská plynárenská v Michli založeno jediné muzeum plynárenského oboru v České republice. „Každá země s vyspělým plynárenským průmyslem má podobné muzeum, u nás je ovšem jen toto jedno,“ říká Rudolf Novák, historik plynárenství, zakladatel muzea a jeho první ředitel.

Muzeum seznamuje návštěvníky s historií a vývojem světového a českého plynárenství od samých počátků až po současnost. Je rozděleno na dvě základní části, v národní je formou modelů, obrazů a dokumentů představeno české plynárenství, v technické části je popisována výroba svítiplynu a těžba zemního plynu, uskladnění plynu, jeho doprava, rozvod, měření a použití.

„Dříve se plyn vyráběl odplyňováním černého uhlí, dnes využíváme pouze vytěžený zemní plyn, který se používá hlavně na ohřívání vody a vaření. V minulosti však bylo využívání plynu mnohem rozmanitější. Starší lidé si ještě mohou pamatovat plynové pračky, ledničky nebo žehličky. Nejvíce se ale plynem svítilo, jak je znát ze staršího označení svítiplyn,“ popisuje Novák.

„U příležitosti našeho desetiletého výročí jsme ve spolupráci s Karlem Čáslavským vydali DVD Hledání ztraceného času o plynu, publikaci o Plynárenském muzeu a především jsme vystavili nově zrekonstruovaný model Plynárny Michle z roku 1937,“ informuje Jan Žákovec, současný ředitel muzea.

Model byl původně vyroben ze sádry, dřeva a kovu pro výstavu Plyn, voda, zdravotní technika v měřítku 1: 100 o rozměrech 9 krát 4 metry. Po skončení výstavy nenašel model další uplatnění a kvůli svým obřím rozměrům musel být uložen ve skladech a na dlouhou dobu se ztratil. „Teprve nedávno jsme jej objevili v depozitáři Muzea hlavního města Prahy, zrestaurovali a jeho velkou část o rozměrech 6 krát 2 metry bez správní a dělnické budovy, obytných objektů, vrchu Bohdalec a potoku Botič tento týden vystavili,“ ukončuje Žákovec.

Muzeum nemá pevnou otevírací dobu, na návštěvě je třeba se předem domluvit na telefonním čísle 267172482. Vstup do muzea je volný, pro návštěvníky se sníženou pohyblivostí je zajištěn bezbariérový přístup.