Jedna ze tří univerzitních klinik v oboru plastické chirurgie v naší republice slouží i výuce studentů 2. lékařské fakulty UK. „Současně je i školicím pracovištěm pro mladé lékaře v rámci postgraduálního studijního programu a ve vědecko-výzkumné činnosti řeší několik grantových projektů zaměřených na výzkum v oboru plastické chirurgie,“ připomněl přednosta kliniky Jan Měšťák.

Klinika spolupracuje i s dalšími chirurgickými obory nemocnice

Jako jediné zařízení svého druhu u nás funguje v rámci kliniky Centrum komplexní chirurgické péče o ženy s onemocněním prsu, které se zaměřuje na chirurgickou léčbu žen s rakovinou prsu – a to včetně rekonstrukcí prsů.

„Význam kliniky plastické chirurgie lze spatřovat také v její stále se rozvíjející širší spolupráci s ostatními chirurgickými obory Nemocnice Na Bulovce,“ poznamenala primářka Jana Matějovská. Její tým pomáhá i pacientům potřebujícím řešení rozsáhlých defektů po traumatech či operacích, které vyžadují složité rekonstrukční výkony nad rámec oboru. Často tak spolupracuje s kolegy z ortopedie, chirurgie a ORL, ale třeba i z kardiochirurgie.

Lékaři působí i daleko od svého pracoviště

Spektrum práce kliniky je ovšem velmi pestré, připomněl ve čtvrtek Martin Šalek z centrály nemocnice. Zmínil například řešení vrozených i získaných vad obličeje, trupu i končetin – a také úrazy, poúrazové a pooperační stavy či kožní a jiné nádory a kosmetické vady. „Za účelem kompletizace poskytované léčebné péče byl tým doplněn špičkovým plastickým chirurgem zaměřeným na chirurgii ruky,“ konstatoval.

Lékaři z Nemocnice Na Bulovce ovšem působí i daleko od svého pracoviště. V Jordánsku stáli u zrodu plasticko-chirurgické péče o pacienty poraněné během válečného konfliktu v Sýrii – přičemž lékaři z kliniky plastické chirurgie se účastnili sedmi z celkem devíti misí.

Klinika plastické chirurgie v letech 1997 – 2016- Počet operací na operačním sále: 8431 (tedy zhruba dvě operace denně)
- Počet operací na ambulantním sále včetně úrazů: 50 742 (denně desítka operací)
- Počet ambulantních vyšetření a ošetření: 201 735 (v průměru 42 vyšetření na den)
- Počet přednášek na kongresech a sympoziích: 112
- Počet odborných publikací v tuzemských a mezinárodních časopisech: 84
- Organizace sympozií s mezinárodní účastí (v letech 2011 a 2014 se zúčastnil i Bohdan Pomahač působící v USA): 22
- Počet vědecko-výzkumných grantů: 7


Zdroj: Martin Šalek, nemocnice Na Bulovce