Parkovací dům má zahrnovat přes pět set stání v devíti nadzemních a pěti podzemních podlažích. Celková hrubá podlažní plocha objektu, který má vyrůst na pozemku stávajícího veřejného parkoviště, má čítat 25 tisíc metrů čtverečních. Parkoviště má sloužit zaměstnancům a návštěvníkům polikliniky i úřadu, ale také soukromým uživatelům. Majitelem pozemku je podle katastru nemovitostí hlavní město Praha, které ho svěřilo do správy městské části.

„Parkovací dům bude generovat maximálně 2460 jízd za 24 hodin,“ uvedl investor v oznámení z roku 2010, které je stále aktuální. Magistrátní odbor ochrany životního prostředí totiž nyní na žádost investora prodloužil do roku 2024 své dřívější souhlasné stanovisko z roku 2011. Jeho platnost měla původně skončit už v roce 2016, ale protože proti němu byla podaná řada odvolání, řízení se několikrát přerušovala a lhůta měla nakonec vypršet až na konci minulého roku. V listopadu však investor požádal o prodloužení.

Projekt byl napadený žalobou

V roce 2012 už projekt získal územní rozhodnutí, to však bylo napadené žalobou. Několika občanským sdružením vadí hlavně výška navrhovaného parkovacího domu vzhledem k sousední obytné zástavbě, zvýšení hluku v nejbližším okolí a také zhoršení ovzduší z automobilového provozu i vzduchu vypouštěného z podzemních garáží.

Původním investorem parkovacího domu byla společnost Bellmark Asset Management, v níž figurovali lidé z tehdejší advokátní kanceláře Šachta&Partners, spojované s lobbistou Ivo Rittigem a řadou kontroverzních projektů v metropoli na počátku tisíciletí.

Současným vlastníkem projektu je firma Budějovická investiční fond s proměnným základním kapitálem a.s. ze skupiny Avant, která patří k největším společnostem mezi fondy kvalifikovaných investorů. V dozorčí radě figuruje i předseda představenstva firmy Medicon, která je provozovatelem Polikliniky Budějovická.