Do dnešního dne pražští hygienici v metropoli zkontrolovali přípravu a podávání zmrzliny ve 104 případech, v rámci kterých odebrali k laboratornímu rozboru zatím osm vzorků zmrzlin. Plánované kontroly zmrzlin s odběrem vzorků se soustředí na jejich výrobce.

„Prozatím máme výsledky čtyř rozborů. U jednoho se ukázalo, že nebyla dodržena hygiena výroby zmrzliny. Nařizujeme proto sanitaci daného provozu,“ informuje ředitel pražské hygieny Jan Jarolímek.

Budou padat pokuty

V rámci prováděných kontrol hygienici zaznamenali i jiné závady: „Chyby se objevily v požadavcích ohledně hygieny provozu a obecných požadavcích na prostory pro manipulaci se zmrzlinou. Jednou provozovatel neměl zpracovány postupy založené na zásadách bezpečného zacházení s potravinami v provozovně. U zjištěných pochybení byla provedena nápravná opatření. Připravujeme rovněž udělení finančních sankcí,“ upřesňuje Jarolímek.

Celkově se však letošní letní sezóna, co se výsledků kontrol zmrzlin týče, od loňské sezony neliší. „Ukazuje se, že ve většině případů jsou hygienické předpisy při přípravě a podávání zmrzliny dodržovány,“ uzavírá Jarolímek.

Pražská hygiena ve svém registru aktuálně eviduje 1013 provozoven, které mají v Praze v sortimentu zmrzliny a ledové tříště. Z tohoto počtu je na základě dohody mezi Státní zemědělskou a potravinářskou inspekci (SZPI) a HSHMP v gesci samotných hygieniků 647 zařízení, 366 jich pak dozoruje SZPI.

Analýzou hygieniků bylo zjištěno, že ze 647 zařízení spadajících do jejich gesce si přibližně 50 až 60 provozoven, tj. cca 10 procent, zmrzlinu samo vyrábí. Ostatní podniky prodávají zmrzlinu jinde vyrobenou a nakoupenou.