Celkem chystaný územní plán vymezuje v metropoli na pět tisíc hektarů, které by měly sloužit k rekreaci. Většinou jde z hlediska rozsahu území o parky ve volné krajině, jen menší část tvoří hřiště, sportovní areály a další stavby související s oddychovými aktivitami.

Rekreační lokality 

Významnou roli hraje řeka Vltava a také údolí Berounky. „Podél řeky navrhuje Metropolitní plán rekreační lokality, na které se dál vážou parkové lokality Stromovka, Bílá skála, Rohanský ostrov, Letenské sady a areály vybavenosti s rekreačním využitím Císařský mlýn, Trojská brána, Ledárny Braník, ve kterých jsou podporovány oddychové a sportovní aktivity, včetně těch souvisejících s řekou.  Pro sportovní a rekreační soukromá plavidla jsou vymezeny přístavy Libeň, Smíchov, Podolí a nový přístav v Braníku,“ uvádí návrh plánu, který zpracoval Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (IPR). Veřejnost k němu bude moci zaslat připomínky v měsíční lhůtě, která začne běžet koncem června.

Relaxace v Kyjích, Libni či na Vypichu

Oproti dřívějším konceptům už léta chystaného budoucího územního plánu Prahy ale ten nejnovější jasně nedefinuje významná rozvojová území pro rekreaci. „Věcně v Metropolitním plánu ale dané téma obsaženo je: jedno ze čtyř základních využití území je právě rekreační,“ říká mluvčí IPR Marek Vácha. Jen jsou některá místa pro budoucí relaxaci obyvatel i návštěvníků Prahy rozptýlena do urbanisty vyzdvihovaných rozvojových a transformačních území.

„Rozvojové a transformační lokality rekreační vybavenosti jsou Kyjské skleníky, U Libeňského plynojemu, Trojská brána, Vypich, Zabitý kopec (Rakeťárna), Rekreační areál Řeporyje a Šeberov. V těchto lokalitách se předpokládá vznik rekreačních a sportovních zařízení,“ vypočítává Metropolitní plán.

Stavby pro sport: V Troji nebo Řeporyjích

Konkrétní plochy pro celoměstsky důležité rekreační stavby ani areály ale plán neurčuje. Alespoň stanovuje plochy rezervované pro rekreační vybavenost, které mají v případě potřeby umožnit zástavbu velkokapacitními stadiony a stavbami pro sport i odpočinek. Jedná se například o lokality Reitknechtka, Trojská brána nebo Rekreační areál Řeporyje.

Zatímco se pořizování nového územního plánu Prahy už léta prodlužuje, zmizely z jeho návrhu některé původně zamýšlené rekreační oblasti. To je případ Dolních Chaber v Praze 8. Před deseti lety město počítalo s tím, že v místech ukončené skládky komunálního odpadu vzniknou sportoviště, dnes tady však roste už několikátá etapa rezidenčního developerského projektu.