In memoriam obdrží Záslužný kříž ministra obrany třeba František Král, který se v době druhé světové války účastnil obranných bojů u Tobruku a později působil jako pilot u 311. perutě britského letectva RAF. Stejnou medaili obdrží i účastníci boje za osvobození Helena Steblová a Václav Bradáč.

Z účastníků novodobých misí bude oceněna například Marie Charvátová, která je terénní pracovnicí projektu péče o válečné veterány působící v Praze a zúčastnila se misí UNPROFOR či Enduring Freedom.

Den veteránů se ve světě slaví k uctění památky účastníků válek. V České republice byl svátek zaveden před deseti lety – v listopadu 2001. Česká armáda má v současné době více než 1000 veteránů z druhé světové války. Dalších téměř 20.000 vojákůmá za sebou účast v novodobých válečných konfliktech v rámci zahraničních misí.