Výletníci, mířící na Petřín směrem od Újezdu, budou muset do kopce pěšky. Technici se chystají na velkou údržbu dráhy. „V rámci nezbytné kontroly drážního tělesa dojde k přesnému geodetickému měření jednotlivých prvků trati, rozchodu kolejí a dalších součástí kolejového svršku,“ popsal Pavel Kejha, vedoucí provozovny lanovky.

„Vyčistíme například navíjecí komory či osvětlení tratě a stanic. Kromě toho v horní stanici na Petříně nainstalujeme klimatizaci, která bude v zimním období fungovat i jako topení. Před opětovným otevřením proběhne rovněž úklid tratě, stanic a vozů,“ přiblížil Kejha. Od soboty 23. října, kdy obnoví svůj provoz, bude dráha jezdit nově v časech od 8 do 23 hodin.

Zahrádky v Praze.
Předzahrádky restaurací nesmí mít střechu a podlahu, město vydalo nový manuál

Kromě toho se chystá velká modernizace celé dráhy včetně pořízení nových vozů. Poslední generální oprava proběhla totiž v roce 1985. V průběhu letošního října dopravní podnik vyhlásí mezinárodní designérskou soutěž na novou podobu vozů. Kdy však opravářské práce začnou, zatím není jasné.

Jak Pražskému deníku dříve řekl Kejha, rekonstrukce drážního tělesa by pravděpodobně trvala šest měsíců. Vyměnit bude zapotřebí i klínovou brzdu, její funkčnost však lze do budoucna zajistit pouze právě výměnou vozů.

Usedlost Cibulka.
O podobě usedlosti Cibulka rozhodne architektonická soutěž

Kromě toho je nezbytné zajistit stabilitu svahu, což by si však vyžádalo mnohem více času. „Podle geologického průzkumu z roku 2018 petřínský svah pracuje, dráha stoupá a klesá vertikálně i horizontálně v řádech milimetrů za rok,“ uvedl dříve Kejha. Na řadě míst se zde voda vsakuje do země a je potřeba předejít sesuvům půdy, které nastaly po silných deštích v roce 1965, kdy rozsáhlé sesuvy půdy trať zničily.