Miliardář stál i u zrodu výběrového gymnázia a základní školy Open Gate, která se nachází v Babicích v okrese Praha-východ. Roční školné je tu 195 tisíc korun. Šanci pro méně majetné zajišťují granty od nadace, například v minulém roce jej poskytla přibližně třetině žáků.

„Problémy dětí z movitých rodin při začleňování mezi ostatní mohou být velmi podobné problémům dětí z velmi chudých poměrů,“ popisuje manželka miliardáře Renáta Kellnerová, která je předsedkyní správní rady Nadace The Kellner Family Foundation.

Díky kombinaci drahého školného a systému stipendií tak v Babicích studují jak potomci nejbohatších Čechů, tak děti z dětských domovů či sociálně slabších rodin.

„Čest a hluboká úcta panu Petru Kellnerovi. A velké díky!“ uvedlo vedení Open Gate v reakci na zprávu o smrti svého mecenáše.

Vzdělávání učitelů

Kromě toho Petr Kellner dotoval neziskovou organizaci Pomáháme školám k úspěchu. Předloni do ní vložil 31 milionů korun. Od roku 2009 se do projektu začlenilo 113 veřejných základních škol, z toho jedenáct pražských. Sdruženy jsou pod ZŠ a MŠ Kunratice.

Školy zapojené do projektu dostávají prostředky na financování asistentů pedagoga, mentorů a psychologů, ale i nákup učebnic.

„Naši podporu cílíme především na tři hlavní oblasti pedagogického rozvoje, které významně ovlivňují kvalitu vzdělávání ve školách, tj. sledování dopadu výuky učitele na žákovo učení, propojování profesního učení učitele s učením žáka a budování efektivní profesní učící se komunity,“ popisuje ředitelka projektu Ilona Urbanová.

Obsahově se projekt zaměřuje na čtenářství, pisatelství, kritickou gramotnost a na sebeřízení při učení. „Za úspěch považujeme to, když škola uvedené dovednosti přirozeně implementuje,“ říká Urbanová.

Učitelé mají možnost na společném setkání třikrát za rok sdílet své zkušenosti, výstupy práce svých žáků a takto se společně zdokonalovat. „Věříme totiž, že neexistují univerzální postupy vhodné pro každého vyučujícího, skupinu žáků a jednotlivého žáka. Každý učitel je jedinečný a jde svou vlastní cestou,“ uzavírá Urbanová.