Obrazovky jsou umístěny v budovách úřadu ve Štefánikově ulici a na náměstí 14.října. Dále v poliklinice v Krškově ulici. Plánovaná je instalace obrazovky u vchodu do objektu Obchodního centra Nový Smíchov ze Štefánikovi ulice.

„V případě, že dlouhodobě, zvláště na podzim, bude docházet k překračování hygienických limitů, budeme po Odboru dopravy a životního prostředí MHMP požadovat přiměřená opatření, aby nežádoucí stav klesl a občané nebyli zatěžování exhalacemi,“ informoval zástupce starosty MČ Praha 5 Jan Smetana.

Stanice měření Plzeňska u výjezdu se Strahovského tunelu a Mlynářka. „MČ Praha 5 plánuje využít obrazovky také k informování o dění v Praze 5. Je to další informační kanál, který zavádíme ke zlepšení informovanosti obyvatel,“ sdělil starosta MČ Praha 5 Milan Jančík.