Podle 156 signatářů Marie Terezie jako panovnice škodila českým zemím a už vznikající, pět a půl metru vysokou sochu ze sklobetonu si v Praze nezaslouží. „Ten, kdo poklonkuje bývalým utlačovatelům dobrovolně, demoralizuje sám sebe a je hoden opovržení,“ uvedli autoři petice.

Dvanáct metrů vysoká kráčející plastika Trifota v Nových Butovicích je dílem výtvarníka Davida Černého.
Více umění v ulicích metropole chtějí město i developeři

Vedení městské části ale v reakci na petici označilo Marii Terezii za „vládkyni, která měla nepopiratelnou zásluhu na příchodu modernity do habsburského panství včetně českých zemí,“ napsal místostarosta Jan Lacina (STAN).

Soutěž byla vyhlášena už v roce 2013

„Mám samozřejmě pro autory petice pochopení, v jejich životech hrály klíčovou roli vlastenectví a úcta k hrdinům několika domácích odbojů. Rád bych je však touto cestou požádal, aby oni brali ohled na hodnoty, kterých se držíme v rámci vedení radnice Prahy 6. Tou zásadní je udržení kontinuity,“ vzkázal kritikům místostarosta a radní pro kulturu Jan Lacina.

Praha 6 by podle něj měla dokončit letitý projekt. Soutěž na podobu pomníku vyhlásila městská část už v roce 2013. Tehdy se přihlásilo 28 uchazečů a 19 návrhů splnilo podmínky. Následující rok oznámila radnice výsledky a stanovila odměny pro pět nejlepších. Samotná realizace se ale odsunula kvůli přelomu volebních období a „chybějící veřejné diskusi k záměru“.

Osamu Okamura.
Architekt Osamu Okamura dohlédne na umění na veřejných místech v Praze

V roce 2017 se pak vedení městské části v čele se současným starostou Ondřejem Kolářem (TOP 09) k záměru umístit do Morávkova parku plastiku a zároveň přejmenovat jeho část na Park Marie Terezie vrátilo. Radnice podepsala zakázku na vybudování pomníku loni na jaře, rok po odhalení základního kamene v Morávkově parku. Dílo v podobě redukované figury vytváří sochař Jan Kovářík a městská část za něj zaplatila 3,7 milionu korun.

Námitky proti historickému odkazu

Předkladatelé petice kritizují pomník Marie Terezie jako jeden z počinů, které po roce 1989 „vzdávají hold cizím potlačovatelům svobody“, mezi něž počítají také například císaře Františka Josefa I. nebo Albrechta z Valdštejna. Habsburkové podle autorů petice české země zpustošili a „odřízli od evropských center svobodného rozvoje věd a umění“. A Marie Terezie prý jako „macecha Čechů“ prohlubovala centralizaci rakouské říše v zájmu habsburské dynastie.

„Před pražskou korunovací roku 1743 prohlásila, že česká koruna se podobá šaškovské čepici. Zrušila Českou dvorskou kancelář, vládla zaostalé říši, stále praktikující mučení, usmrcování evangelíků i útisk poddaných. Vyháněla statisíce lidí do dynastických válek,“ uvádí dále text petice.

Graffiti na sídlišti v Modřanech.
Trápí vás graffiti? Pražské radnice hradí jejich odstranění i ze soukromých domů

Její autoři naopak snižují význam tereziánských reforem, mezi které patřila modernizace státní správy, zmírnění robotní povinnosti, zavedení bezpečnostních standardů v požární ochraně nebo faktické zavedení povinné školní docházky.

Místostarosta Lacina zároveň ubezpečil signatáře petice o tom, že Praha 6 pečuje o památku odbojové skupiny Tří králů, do které patřil i štábní kapitán Václav Morávek, jehož jméno dosud nese lokalita čekající na sochu panovnice.