Podle 156 signatářů Marie Terezie jako panovnice škodila českým zemím a už vznikající, pět a půl metru vysokou sochu ze sklobetonu si v Praze nezaslouží. „Ten, kdo poklonkuje bývalým utlačovatelům dobrovolně, demoralizuje sám sebe a je hoden opovržení,“ uvedli autoři petice.

Vedení městské části ale v reakci na petici označilo Marii Terezii za „vládkyni, která měla nepopiratelnou zásluhu na příchodu modernity do habsburského panství včetně českých zemí,“ napsal místostarosta Jan Lacina (STAN).

Soutěž byla vyhlášena už v roce 2013

„Mám samozřejmě pro autory petice pochopení, v jejich životech hrály klíčovou roli vlastenectví a úcta k hrdinům několika domácích odbojů. Rád bych je však touto cestou požádal, aby oni brali ohled na hodnoty, kterých se držíme v rámci vedení radnice Prahy 6. Tou zásadní je udržení kontinuity,“ vzkázal kritikům místostarosta a radní pro kulturu Jan Lacina.

Praha 6 by podle něj měla dokončit letitý projekt. Soutěž na podobu pomníku vyhlásila městská část už v roce 2013. Tehdy se přihlásilo 28 uchazečů a 19 návrhů splnilo podmínky. Následující rok oznámila radnice výsledky a stanovila odměny pro pět nejlepších. Samotná realizace se ale odsunula kvůli přelomu volebních období a „chybějící veřejné diskusi k záměru“.

V roce 2017 se pak vedení městské části v čele se současným starostou Ondřejem Kolářem (TOP 09) k záměru umístit do Morávkova parku plastiku a zároveň přejmenovat jeho část na Park Marie Terezie vrátilo. Radnice podepsala zakázku na vybudování pomníku loni na jaře, rok po odhalení základního kamene v Morávkově parku. Dílo v podobě redukované figury vytváří sochař Jan Kovářík a městská část za něj zaplatila 3,7 milionu korun.

Námitky proti historickému odkazu

Předkladatelé petice kritizují pomník Marie Terezie jako jeden z počinů, které po roce 1989 „vzdávají hold cizím potlačovatelům svobody“, mezi něž počítají také například císaře Františka Josefa I. nebo Albrechta z Valdštejna. Habsburkové podle autorů petice české země zpustošili a „odřízli od evropských center svobodného rozvoje věd a umění“. A Marie Terezie prý jako „macecha Čechů“ prohlubovala centralizaci rakouské říše v zájmu habsburské dynastie.

„Před pražskou korunovací roku 1743 prohlásila, že česká koruna se podobá šaškovské čepici. Zrušila Českou dvorskou kancelář, vládla zaostalé říši, stále praktikující mučení, usmrcování evangelíků i útisk poddaných. Vyháněla statisíce lidí do dynastických válek,“ uvádí dále text petice.

Její autoři naopak snižují význam tereziánských reforem, mezi které patřila modernizace státní správy, zmírnění robotní povinnosti, zavedení bezpečnostních standardů v požární ochraně nebo faktické zavedení povinné školní docházky.

Místostarosta Lacina zároveň ubezpečil signatáře petice o tom, že Praha 6 pečuje o památku odbojové skupiny Tří králů, do které patřil i štábní kapitán Václav Morávek, jehož jméno dosud nese lokalita čekající na sochu panovnice.