Okamžitě zastavte práce na opravě Karlova mostu.

S touto výzvou přišli členové Asociace sdružení pro ochranu a rozvoj kulturního dědictví ČR, která chce sjednotit a podporovat občanská sdružení bojující za záchranu památek.

Dva tisíce podpisů

Jenv úterýse pod jejich výzvu podepsalo několik stovek lidí a celkový počet už přesáhl dva tisíce. Jsou mezi nimi obyvatelé Prahy, českých měst a obcí i zahraniční hosté. Argumenty, proč přerušit dva roky trvající práce, vyznívají jasně: necitlivé a neprofesionální postupy rekonstrukce, kvůli kterým podle signatářů dochází k nenávratnému poškození této významné památky.

Kdomá ve sporu o rekonstrukci vzácné památky pravdu? HLASUJTE v anketě vpravo.

Vedení města i společnost, která most opravuje, s tvrzeními petentů nesouhlasí. „Petice přináší řadu starých tvrzení, která již byla dávno popřena a uvedena na pravou míru. Zastavit rekonstrukci by znamenalo velký hazard, protože kvůli špatné izolaci je most dost poškozen. Současnou opravou jej zachráníme před dalším ničením,“ sdělil ředitel odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Jan Kněžínek.

„Požadavek na zastavení stavby může pocházet buď od lidí, kteří problému nerozumějí, nebo mají zcela jiné zájmy. Pokud by došlo k zastavení prací, most tím utrpí,“ domnívá se zástupce Národního památkového ústavu Ondřej Šefců.

Pokutovat sám sebe

Petice kritizuje, že nedošlo k přerušení prací, což oficiálně požadoval Národní památkový ústav (NPÚ). Ten letos v březnu zřídil komisi pro obnovu Karlova mostu. Konstatovala, že „památka takového významu je opravována způsobem, který nesplňuje ani základní standardní postupy.“

V létě památkový odbor magistrátu udělil zřizovateli stavby - magistrátu - pokutu. Symbolických 54 000 korun.

ČTĚTE VÍCE:Magistrát pokutoval za Karlův most sám sebe. A byl nadmíru shovívavý

Názor proti názoru

„Nebyla zpracována prováděcí dokumentace,“ vyčítá petice. „To není pravda. Staví se podle projektu schváleného v rámci stavebního řízení. V průběhu rekonstrukce je tato dokumentace doplňována o skutečnosti vyplývající z průzkumu, na kterém se podílí projektant i památkáři,“ oponuje Pavel Kameník ze společnosti SMP CZ, která most opravuje.

„Nebylo vyřešeno a předem řádně schváleno, jak se má opravovat kamenné zábradlí,“ píše se v petici, „nastoupily sbíječky a rozbrušovací pily. Kamenné zábradlí začalo být rozebíráno způsobem, který připomínal bourací práce.“

Od počátku opravy mostu ale byla jmenována odborná komise, která stanovila postup opravy zábradlí a následně kontrolovala jeho dodržování. Bourací kladiva se sice na mostě používají, ale podle odborníků pouze pro demontáž čtyřicet let starého betonu pod dlažbou.

Spor o kameny

Dost prostoru je v petici věnováno i kritice osudu použitých kamenů.

Mají být nevhodně vyřazovány a některé dokonce končí v drtičce.

ČTĚTE TAKÉ: Spory o Karlův most trvají

„Kameny jsou vyřazovány v souladu s rozhodnutím odborné komise. Při návštěvě skládky je patrné, že se jedná o rozpadlé a silně degradované kameny,“ tvrdí Pavel Kameník ze společnosti SMP CZ, která most opravuje.

Nevylučují žalobu

Autoři petice si však stojí za svým a v současnosti nechávají zpracovávat právní analýzu kroků, které byly v posledních dvou letech při opravě Karlova mostu provedeny.

„Je patrné, že došlo k mnoha pochybením. Až analýzy dokončíme, nevylučuji soudní žaloby,“ prohlásil viceprezident Asociace a spoluorganizátor petice Martin J. Kadrman. Údajně totiž disponují závažnými informacemi, které prokazují porušování zákonů „v takovém rozsahu, jaký v evropském měřítku nemá obdoby.“

„Pro současnou rekonstrukci jsme vybrali ty nejlepší odborníky, takže se o osud Karlova mostu nemusí nikdo bát,“ uklidňuje vedoucí odboru památkové péče na magistrátu Jan Kněžínek.

Celý text petice najdete na www.zachrante-karluv-most.cz.

JAN PUCI A REDAKTOŘI DENÍKU