Dnes jsou tyto věci skladovány hodně provizorně. Deníku to potvrdila koordinátorka pěstounského skladu spolku Charita Hvězda Kateřina Procházková.

Chlapi z rodiny Procházkových z Horoměřic na Praze-západ tak v příštích týdnech budou velmi často k zastižení v 11 kilometrů vzdálených Středoklukách. Mají tam spoustu práce ve prospěch dobré věci: část bývalého učiliště budou společně s přáteli přizpůsobovat pro potřeby charitativního skladu.

Jako „své chlapy“ označuje Procházková tatínka, bratra a dva syny. Proměna někdejších učeben, dílen, ale třeba i kuchyňky nebo prádelny zrušené střední školy Stanislava Kubra ve skladovací prostory a další zázemí pro činnost spolku si vyžádá nemalé úsilí.

Při úpravách se uplatní kdekdo

Procházková vysvětlila, že Charita Hvězda se dočkala prostor, kde nehrozí poškození přechovávaných věcí (v nynějším uložení mohou i plesnivět) a současně tam bude možné častěji zvát pěstounské rodiny na setkání s odborníky, školení i rozsáhlejší akce. Budou sice potřebné větší úpravy, ale už teď se rýsuje skvělá změna.

Bratr koordinátorky skladu a ředitel charity Martin Procházka uvedl, že do práce na proměně někdejších školních prostor jsou navíc připraveni zapojit se i další lidé z pěstounských rodin.

Právě Procházka se bude podstatnou měrou věnovat organizování úprav získaných prostor ve Středoklukách. Přičemž počítá s tím, že hodně práce se podaří zvládnout svépomocí. „V řadách pěstounských rodin, se kterými spolupracujeme, máme lidi různých profesí – třeba i svářeče nebo elektrikáře,“ připomněl.

Uplatní se opravdu kdekdo. Po dohodě se Středočeským krajem, který jeden z objektů někdejšího učiliště poskytl k bezplatnému užívání na dobu 15 let, se budou dělat třeba nejen nové rozvody elektřiny, ale i plynová přípojka k zajištění samostatného vytápění. „Budeme úzce spolupracovat s krajem tak, aby se podařilo dosáhnout na dotace od ministerstev pro místní rozvoj nebo práce a sociálních věcí,“ plánuje Procházka.

Vedle skladování ve velkém rozsahu se má ve Středoklukách rozjet činnost komunitního centra pro pěstounské rodiny. Pro akce, které charita pro pěstouny pořádá, si tak už nebude muset půjčovat prostory v horoměřické školce.

Starost o miminko i o školačku

Provozní sklad Charity Hvězda, který nyní poskytuje pomoc materiální i potravinovou nejen pěstounským rodinám, ale i matkám a otcům samoživitelům a nově rovněž rodinám z Ukrajiny, se zrodil z elánu Kateřiny Procházkové, který později přerostl v nutnost. V minulosti se nadchla pro poskytování pěstounské péče na přechodnou dobu, což pomáhá řešit krizovou situaci do doby, než se pro dítě najde trvalé umístění. Naposledy takto předávala v polovině února do dlouhodobé pěstounské péče osmiletou holčičku, o niž se její maminka nemohla postarat. Více ale říci nemůže: k pěstounství patří i pravidlo, že příběhy svěřených dětí se neprozrazují.

Ona sama se o pěstounství zajímala už na střední škole. Musela však počkat, dokud jejímu mladšímu synovi nebude alespoň osm let. Žádost pak podala v roce 2015, ale ještě se protáhlo prověřování. Do systému byla zařazena po dvou letech: v lednu 2017. Prvním dítětem, které dostala na starost, byl pětiletý chlapeček. Pak se starala o čtyřletého, následovalo miminko. Po dětech nezůstaly jen vzpomínky. Také přeplněný sklep a garáž, protože pro ně bylo třeba pořídit spoustu věcí. Tak se zrodila myšlenka vytvořit sklad, kam by mohli odkládat věci nebo si je vyzvedávat i další pěstouni. A rovněž přispívat dárci.

Pomoc, o niž rodina požádala vedení obce, dostala podobu dvou půjčených stavebních buněk, pro něž se našlo umístění na pozemku poskytnutém královskou kanonií premonstrátů do roku 2024. Procházková připomněla, že „její chlapi“ jako dobrovolníci vybudovali ještě nástavbu a z darovaných palet vytvořili ohradu.

Postýlky, oblečení i hračky

Sklad, který nyní stále působí v Horoměřicích (a výdejní místo by tam Procházková ráda zachovala i nadále, protože na rozdíl od Středokluk je nynější lokalita ležící hned za hranicemi Prahy snáze dostupná autobusem), může nabídnout nejen oblečení a boty, ale postýlky, kočárky, přebalovací pulty, stolečky pro děti, hračky, autosedačky, koloběžky či kola. K mání je však i jídlo a základní drogerie, jako jsou zubní pasty, prací prostředky, saponáty.

Hvězda dostává zásilky od Potravinové banky pro Prahu a Středočeský kraj, ale také přímo odebírá přebytky od obchodních řetězců. Vítaná je však i přímá pomoc od dárců – v tomto případě se jedná zvláště o pleny a kapsičky s výživou.

Jen v neděli 19. března odpoledne, kdy byl prozatím poslední výdejní den, se zda zastavilo 38 lidí majících doporučení od orgánů sociálně právní ochrany. Odnášeli si to nejzákladnější: jídlo, oblečení, pleny, sunar.

Osudy lidí přicházejících pro pomoc přitom bývají velmi pohnuté. Nechybí třeba dědeček, který se stará o čtyři vnoučata – a babičky se objevují velmi často.

Zvláště skladované kočárky, autosedačky, oblečení a boty by se co nejdřív měly stěhovat do lepších podmínek ve Středoklukách; jakmile se tam podaří upravit první prostory.

K získání budovy v bývalém učilišti vedla vlastně náhoda, když před rokem, v době nejvážnější uprchlické krize, uspořádal krajský úřad sbírku materiální pomoci na podporu ukrajinských maminek přicházejících s dětmi. Věci, které zbyly, pak hejtmanství předávalo právě horoměřickému spolku. „Tehdy jsem se potkala s hejtmankou Petrou Peckovou (STAN), která má o pěstounskou péči velký zájem,“ připomněla Procházková.

Řeč přišla na různé souvislosti – včetně komplikací se skladováním vybavení. Hejtmanka slíbila, že kraj bude hledat cesty, jak pomoci – a předání klíčů ve Středoklukách se stalo výsledkem.

Pomoc nejen pro pěstouny

Klienty Charity Hvězda jsou nejen rodiny z blízkého okolí, ale z celé republiky. Třeba i z krajů Karlovarského, Moravskoslezského nebo Zlínského. Loni spolek pomáhal 185 lidem zajišťujícím náhradní rodinou péči (81 pěstounům na přechodnou dobu, 96 dlouhodobým a v osmi případech také adoptivním rodičům nebo osvojitelům), 87 rodinám v nouzi (především samoživitelkám a samoživitelům) a 209 ukrajinským rodinám z řad válečných uprchlíků.

Leckteří se vraceli opakovaně, takže charita zaznamenala přes 1,1 tisíce výdejů během 118 výdejových dnů – a mimo jiné skladem prošlo 20,5 tuny darovaných potravin a drogistického zboží.

Velkou pomocí je vybavení připravené ve skladu zvláště pro přechodné pěstouny, jejichž chvíle přichází ve chvíli, kdy je třeba řešit krizovou situaci. Ti totiž do poslední chvíle nevědí, kdy budou dítě přebírat, v jakém věku, zda půjde o holčičku, chlapečka nebo o více sourozenců. Na jejich příchod se tak nelze připravit předem, ale doplnit vybavení potřebné pro konkrétní dítě si rychle mohou ze skladu.

Zásobárny spolupracují

Podobná zásobárna vybavení pro pěstounské rodiny funguje i přímo v Praze – pod jménem Josífek. Shodou okolností je také pro ni nyní aktuální stěhování: z prostor v Emauzích do nového působiště Na Výtoni. Navzájem spolupracují.

„Nejenom si posíláme klienty, ale oni ke mně i jezdí pro věci. Naposledy jsem jim předávala kartony kojeneckých mlék, které jsme dostali od Českého červeného kříže,“ řekla Procházková.

Cestu do Horoměřic skutečně dobře znají některé rodiny z hlavního města, které si tam jezdí pro pomoc i samy. Koordinárorka středočeského skladu chválí součinnost s odděleními sociálně právní ochrany dětí (OSPOD) městských části Praha 4, 7 – a zejména z Prahy 5. „Ti posílají své klienty – a z Prahy 5 jezdí i sociální pracovnice,“ řekla Procházková. Také „domácí“, pro Prahu-západ černošický OSPOD posílá pěstouny pro vybavení velmi aktivně.