Záštitu dále převzali zástupkyně starosty Marie Ulrichová-Hakenová nad tematickou částí Humanitární pomoc, lidská práva, národnostní menšiny a životní prostředí, zastupitelka Diana Bubníková nad tematickou částí Dobrovolnictví, Sociální oblast a zdraví a zastupitelka Vlasta Váchová nad tematickou částí Sociální oblast a zdraví, výchova a vzdělávání.

Dny neziskových organizací mají dlouhodobý přínos pro Prahu 5 a její obyvatele, kdy poskytují ucelený přehled organizací fungujících pro občany městské části Praha 5.

Široké veřejnosti se představí neziskové organizace aktivní ve vzdělávání, dobrovolnictví, oblasti lidských práv nebo v oblasti životního prostředí. Celá akce je pro návštěvníky zdarma.