Například podle starosty Prahy 3 se situace zlepšuje, ale velmi pomalu. „Máme před sebou ještě dlouhou cestu. Přestože se problém týká menšiny pejskařů, psí exkrementy kazí dojem z veřejných prostor a stojí nás všechny hodně peněz. Městská policie v posledních letech výrazně přitvrdila, co se pokutování týče, je běžné, že neukáznění pejskaři musejí zaplatit i dva tisíce. Maximální výše pokuty je pak deset tisíc,“ upozornil Jiří Ptáček (TOP 09).

Nejpočetnější populaci lidí i psů má Praha 4, kde jsou například v Nuslích zásobníky se sáčky na psí exkrementy často prázdné. Místní radnice tvrdí, že pro čistotu v ulicích dělá dost a připomíná, že povinnost za uklizení „hromádky“ je vždy na lidském průvodci.

„Praha 4 provozuje síť více než 800 zásobníků na psí exkrementy, které jsou pravidelně doplňovány. A dále pak bezmála 1700 kusů odpadkových košů,“ informoval David Záruba z Odboru životního prostředí a dopravy.

Ve vnímání problému existují určité rozdíly. „Jsou pejskaři, kteří se nestydí nechat exkrement uprostřed nově vydlážděného chodníku, většina však poctivě uklízí. Dá se říci, že naši občané se k veřejnému prostoru chovají lépe než v uplynulých letech,“ uvedla za Prahu 2 mluvčí Andrea Zoulová. Radnice „dvojky“ odhaduje poměr „problémových“ majitelů psů dlouhodobě na přibližně deset procent.

Poplatky náklady na úklid nepokryjí

O poznání kritičtější je „bubenečská“ radnice, která se aktuálně stará o 540 stojanů na sáčky z papíru i mikrotenu a vývoj z hlediska čistoty ulic považuje kvůli přibývání psů za spíše nepříznivý. „Bohužel část společnosti stále inklinuje k bezohlednosti a sobeckosti. Lidé se často mylně domnívají, že pokud platí poplatky za psa, má se o úklid postarat město. Poplatky ale náklady na úklid zdaleka nepokryjí,“ konstatovala Kateřina Maršálová z Prahy 6.

Podobně Praha 8 upozorňuje, že vybrané poplatky od majitelů psů zdaleka nepokrývají náklady na úklid exkrementů a obsluhu stojanů a košů. Příjmy navíc oslabují neplatiči. V případě Prahy 8 loni poplatek neuhradila téměř pětina majitelů registrovaných psů a příjem radnice z poplatků činil necelé dva a půl milionu korun.

Mluvčí Prahy 5 Lucie Přinesdomová na téma neplatičů poznamenala: „S nimi se v této oblasti poměrně často setkáváme. Nejdříve je upozorňujeme prostřednictvím SMS zprávy. Pokud ani poté nezaplatí, je jim doručen platební výměr (kde je již započítáno 100 procent navýšení poplatku) a nereagují-li ani na platební výměr, řešíme tuto věc formou exekuce.“

Radnice podle ní postupně rozšiřuje síť odpadkových košů na psí exkrementy, kterých je aktuálně 238. „Denně je také prováděn úklid exkrementů vysavačem na vybraných ulicích v centru Smíchova,“ dodala Přinesdomová.

Desítka vydala desatero rad

Desatero pro pejskaře.Zdroj: MČ Praha 10Praha 8 chystá na podzim výběrové řízení na úklid psích výkalů a zvyšování jejich frekvence včetně těch jednorázových (například po zimě) hlásí třeba Praha 6 i 10.

Desítka pak vedle upozornění pro pejskaře na chodnících v podobě svítících postřiků vyrukovala i s novou osvětou v podobě desatera rad. To odkazuje například na přehled míst pro volné běhání psů, informuje o povinném hlášení na úřadě nebo pořízení mikročipu.

Informační a osvětové akce mají podle radnic mezi lidmi ohlas. V Praze 3 to byl prý případ loňské kampaně Žižkov není Šiškov. Z nejbližších akcí tohoto typu chystá Praha 2 ve středu 9. září na náměstí Míru Psí den.

„Na nepořádek včetně psích výkalů lze upozorňovat prostřednictví aplikace Lepší šestka, kterou si mohou lidé instalovat do chytrých telefonů, problém vyfotit a poslat k vyřešení,“ nabídla další komunikační kanál Prahy 6 Kateřina Maršálová.

Mezi dalšími nešvary na straně „pejskařů“ zmínily městské části přihlašování psů mimo metropoli s motivem vyhnout se placení poplatků. „Nerespektování zákazu volného pohybu psů v parcích, dětských hřištích a sportovištích. V extrémních případech také úmyslné poškozování zeleně,“ doplnil výčet hříchů David Záruba z Prahy 4.

Devatenáct pokut v průměru za 660 korun

Městská policie za první polovinu letošního roku v Praze odhalila celkem 212 přestupků v souvislosti se znečišťováním ulic a jiných veřejných prostranství psími exkrementy. V 19 případech strážníci uložili pokutu, jejíž průměrná výše činila 660 korun. Ve 192 případech řešili přestupkové jednání domluvou. Za celý loňský rok zjistili 409 těchto přestupků, z nichž 54 bylo řešeno pokutou (průměrná výše pokuty činila 370 korun). Co se týká městských částí – nejvíce odhalených přestupků bylo, jak v loňském tak letošním roce, na území městských částí Praha 5, 2, 3 a 14.

„Velký problém vidíme v tom, že psy v mnoha případech venčí děti a mladiství. U dětí (do 15 let) strážníci nemohou tento přestupek řešit vůbec a u mladistvých mohou uložit pouze zákonem stanovenou pokutu, která je nižší. V případě dětí a mladistvých by tedy měli jít příkladem hlavně rodiče,“ upozornila mluvčí pražských strážníků Irena Seifertová, podle níž přináší potíže i venčení psů staršími lidmi.

„V případě, že spáchají přestupek platí pro ně stejná pravidla, jako pro všechny ostatní. Někdy je ale pro strážníky z lidského hlediska velmi těžké (staří lidé nemají peníze, jsou na hraně chudoby, špatně se pohybují) přimět je, aby si po svém psovi uklidili, nebo jim uložit citelnou pokutu,“ dodala.

A zajímavost na závěr – podle radnice Prahy 8 vyprodukují registrovaní psi v této městské části minimálně 180 tun exkrementů, což odpovídá zhruba čtrnácti plně naloženým nákladním vozům Tatra 815.