Podle radního Prahy 6 Jana Záruby bude výsledkem studie zřejmě návrh na rozvíjení všech variant parkování současně. Na pořad dne tedy v Dejvicích a Bubenči zřejmě přijdou jak zóny placeného stání, tak podzemní garáže a nadzemní parkoviště. Podle kritiků radnice je ale potřeba stanovit priority. „Pokud budou občané zdarma parkovat na ulicích, situace nebude nikdy lepší. Musí proto dojít k zavedení zón placeného stání. Teprve to dotlačí lidi k tomu, aby parkovali svá auta v podzemí,“ myslí si Petr Vidlák z občanského sdružení Wuchterlova.

Za psa víc než za parkování

Praha 6 je poslední centrální městskou částí, která zatím k zónám placeného stání nepřistoupila. Zpoplatněné zóny podporuje i zastupitelka šesté městské části Petra Kolínská ze Strany zelených. Postupovala by ale jinak než Praha 1, kde podle ní došlo při zavádění zón placeného stání k několika zásadním chybám. „Především se mi zdá cena 700 korun ročně za stání pro rezidenty strašně nízká. I za vlastnictví psa se platí víc a roční legitimace na MHD stojí čtyři tisíce, k čemuž je tento poplatek neúměrný. Také mi vadí, že firmám bývá vydávána parkovací karta, aniž by někdo zkoumal, zda auto pro výkon své činnosti potřebují,“ říká Kolínská. Ta by také velmi uvítala, aby dodržování pravidel zón kontrolovali magistrátní úředníci místo policistů. „Ti jsou levnější a může jich tedy být víc,“ vysvětluje Kolínská. Zahraniční zkušenosti podle ní dokazují, že zpoplatnění parkovacích míst vede k úbytku aut v dané oblasti.

Na jinou lokalitu jiný recept

Politici se shodují na tom, že řešení parkovacích stání by v každém případě mělo respektovat i různorodost Dejvic a Bubenče. „Každá lokalita vyžaduje jiný typ parkování. Tam, kde parkují převážně rezidenti, musí být regulace jiná než v místě, kde jsou spíše obchody a služby a parkují tam tedy spíše návštěvníci čtvrti. Nechceme totiž v Dejvicích mrtvou zónu, kde budou jen kanceláře a byty,“ říká Záruba.

Alternativou může být vlak

Podle radního Záruby je auto pro určité lidi nenahraditelné. „Jsou dvě skupiny občanů. Ti, kteří auto nemají, říkají, že parkování není problém. Ti, kdo ho vlastní, v parkování vidí velký problém. Bez aut ale Dejvice prostě už nikdy nebudou, vždyť žijeme ve 21. století,“ říká Záruba. Podle Kolínské ale mohou vlaky autům dobře konkurovat. „Je potřeba nabídnout lidem z Kladna, kteří jezdí do Dejvic opravdu houfně, komfortnější dopravu než automobilovou. K tomu je potřeba vybudovat na Dlouhé Míli odstavná parkoviště a modernizovat vlakovou dráhu,“ říká Kolínská.

Záruba si hodně slibuje od prodloužení trasy metra A a od výstavby tunelového komplexu Blanka. „Provoz se sice ztíží v době, kdy se bude stavět, ale až bude městský okruh plně zprovozněn a propojí se s Pražským, Dejvicím se hodně uleví,“ říká Záruba. V této souvislosti si stěžuje na suchdolskou radnici, která svým odmítavým postojem k tomu, aby Pražský okruh procházel přes Suchdol, výstavbu blokuje.