Přiblížil také plán Technické správy komunikací (TSK), se kterým se zřejmě ztotožňuje. Počítá s rozdělením velkých městských částí, jako je Praha 4, nebo 6, z hlediska parkování na menší územní celky.

„Příkladem můžou být na území Prahy 6 například Dejvice, Bubeneč či Břevnov. Toto rozdělení se nebude týkat menších městských částí. Vzniknou tak z pohledu rozsahu území adekvátní zóny,“ vysvětlil Dolínek. Trvá prý na tom, aby v takové oblasti svého bydliště zůstala rezidentům cena parkovného na úrovni 700 korun. Stejně jako v případě menších městských částí na celém území. Potvrdil také, že držitelé ročního předplatného kuponu na MHD se pravděpodobně dočkají slevy na parkovném.

Na jaře 2016 Praha spustí celoměstský systém parkovacích zón. Po měsíčním testování v části Dejvic a Smíchova se rozšíří do Prahy 4, 5, 6 a 9. Na co se mají tamní rezidenti připravit? A kolik za parkování zaplatí? Podle náměstka primátorky pro dopravu Petra Dolínka (ČSSD) se objevil návrh na zdražení ročního parkovného ze 700 na 1200 korun. Městskou radou prý ale nemá šanci projít. Více si ovšem lidé připlatí, pokud budou mít zájem parkovat nejen v místě svého trvalého bydliště. Zároveň se uvažuje o zvýhodnění držitelů ročního předplatného kuponu na MHD.

„Technická správa komunikací navrhla, aby se, stejně jako je to běžné všude v Evropě, v případě zmíněných velkých městských částí, zvýšila cena parkovného v případě, že by někdo chtěl parkovat ne pouze v oblasti svého bydliště, ale v celé městské části, tedy 
v konkrétních případech i ve vzdálenosti mnoha kilometrů, na 4350 korun," upřesnil Dolínek.

Tento návrh má podle náměstka své opodstatnění v tom, že neznevýhodňuje obyvatele menších městských částí. Za částku 700 korun bude prý moci každý rezident parkovat na srovnatelně velkém území.

Sleva pro držitele kuponu na MHD?

„Rozhodl jsem však navrhnout úlevu pro ty občany, kteří chtějí parkovat na celém území velkých městských částí. Úleva spočívá v tom, že pokud jsou nebo se stanou držiteli ročního kuponu na MHD, zaplatí za parkovné na celém území městské části 700 korun. Smyslem této úlevy je vyjít vstříc občanům, kteří z nějakých důvodů potřebují parkovat i ve větší vzdálenosti od svého bydliště. Zároveň si však zakoupí roční kupon na MHD a je tak reálný předpoklad, že minimálně část svého cestování budou realizovat veřejnou dopravou a nikoli automobilem," vzkázal náměstek primátorky.

Zvýhodňování držitelů ročních předplatných kupon na MHD je podle starostů některých městských částí, kterých se rozšiřování parkovacích zón dotkne, spíše nesystémové. I když samotné zavedení celoměstského systému parkovacích zón schvalují. Některé radnice na tento krok marně čekají už pět let.

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář (TOP 09) hovoří o pseudoslevě. „Pokud chce takto Praha motivovat řidiče, aby přesedli z aut do MHD, tak to nevyjde," myslí si Kolář. Starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09) souhlasí, že ceny mají být rozdílné, pokud chce řidič parkovat pouze v místě trvalého bydliště, nebo v celé městské části. „Ten systém ale zatím není moc dobře nastaven. Schází nám parkovací místa," říká Klíma. Rozdíl cen je prý příliš vysoký. Starosta Prahy 9 Jan Jarolím (ODS) věří, že ještě bude prostor pro jednání s magistrátem, aby se cenový rozdíl mohl snížit bez ohledu na to, zda řidič je, nebo není držitelem ročního předplatného kuponu na MHD.

Připomeňme, že současná magistrátní koalice ANO, ČSSD a především Trojkoalice kritizovala celoměstský systém parkování, navržený předchozí městskou radou TOP 09. Také on však měl dát řidičům možnost volby. Měli dostat na výběr mezi nákupem parkovací karty pro svůj automobil dle potřeby. Dražší, s platností pro celou městskou část, případně levnější pro užší okolí svého bydliště.

Některé stávající modré zóny v Praze 1, 2, 3 a 7, dosud plně nevyužívané rezidenty, se měly proměnit na tak zvané zóny smíšené. To mohlo znamenat výhodu pro řidiče, kteří žijí v jiné části metropole, nebo mimo Prahu a do místa současné modré zóny dojíždějí, ať už za jakýmkoliv účelem.

Do celoměstského systému parkovacích zón se podlé téhož návrhu měla zapojit také komerční parkoviště. Vedle magistrátu měly nad dodržováním pravidel v zónách dohlížet i samotné radnice. Včetně výběru pokut od hříšníků, přičemž magistrát se měl nově stát odvolacím orgánem.

Radní za TOP 09 rovněž plánovali zavést mobilní aplikaci do chytrých telefonů, kooperující s jednoduchými čidly, instalovanými ve vozovce. Měla řidiče informovat o volných parkovacích místech ve smíšených zónách.

Trojkoalice, ještě před začátkem vládnutí současné městské rady, navrhovala zavést tak zvaný „vídeňský model parkování." Z celého města by učinil jednu, respektive dvě parkovací zóny (centrum a zbylá část města – pozn. red.), kde by se cena parkování a jeho maximální povolená doba lišila dle uživatele. Parkovné se pak mělo hradit pomocí mobilní aplikace, platební kartou, případně kuponem zakoupeným v nejbližší trafice.

Vídeňský systém v Praze asi nebude

„Vídeňský systém", prosazovaný dříve Trojkoalicí, nerozlišuje stání pro rezidenty a návštěvníky, čímž odpadá investice do parkovacích automatů i dopravního značení. Jak upozorňoval trojkoaliční program, domácí, i takzvaní „přespolní" řidiči by mohli v zóně parkovat na kterémkoliv místě. Návštěvníci bez trvalého bydliště by v oblasti mohli na daném místě parkovat v rozmezí půl až dvě hodiny, dále od centra pak až tři hodiny.

Návštěvník kterékoliv části Prahy by dle „vídeňského modelu" oprávnění k zaparkování získal například i zakoupením předplacených karet. Cena se měla odvíjet od doby, potřebné k zastavení. „Na parkovacím lístku vyznačí dobu příjezdu a umístí parkovací lístek za okno auta. Parkování do deseti minut by bylo na kterémkoliv místě v Praze zdarma. I tehdy ovšem bude nutné vyplnit parkovací lístek, dostupný v kterékoliv trafice," vysvětloval program Trojkoalice.

Platba SMS pomocí mobilního telefonu měla být jednorázová, po případné registraci pak parkující řidič měl mít možnost čerpat ze svého „parkovacího konta." Do SMS by, dle programu Trojkoalice, bylo nutné zadat pouze dobu parkování a registrační značku vozu a nazpět by pak přišel elektronický parkovací lístek. Rezidenti měli mít možnost zakoupit si stálou parkovací kartu až na dva roky tak, jak je tomu dnes ve fungujících zónách v Praze 1, 2, 3 a 7. Cena měla být odlišná v centru a mimo něj.

Speciální stálou parkovací kartu by si dle „vídeňského modelu mohli zakoupit i zaměstnanci, či živnostníci, kteří k dojíždění do zaměstnání, či za klienty bezpodmínečně potřebují auto. Totéž mělo platit i pro firemní automobily.

Podoba současného návrhu TSK se ale spíše podobá původním zónám, které plánovala zavést TOP 09.

O nových parkovacích zónách- Parkovací zóny v dalších částech Prahy přibudou od jara 2016. Jako první budou zavedeny na Praze 4, 5, 6 a 9 po měsíčním testování systému na Smíchově a v části Dejvic. Podle ředitele Technické správy komunikací (TSK) Ladislava Pivce je vybraný dodavatel správy parkovacích automatů, zbývá vybrat firmu pro správu centrálního informačního systému, kde se budou shromažďovat data. Známý by měl být v srpnu, řekl Pivec.

- „Do tří měsíců po podpisu smlouvy je termín zahájení úvodní etapy, odzkoušení na území Praha 5 a 6. Měsíc poté následuje rozšíření do první etapy," uvedl Pivec. Podle něj k tomu nejspíš dojde na přelomu listopadu a prosince. Dál bude záležet na počasí, jestli umožní osadit všechno dopravní značení.

- Jednotlivé městské částí budou pro rezidenční parkování rozdělené ještě do sektorů. Obyvatelé, kteří si koupí rezidenční kartu za 700 korun, budou moci parkovat jen v rámci svého sektoru. Pro parkování v ostatních ve své čtvrti budou muset zaplatit 4350 korun, pokud budou mít celoroční kupon na MHD ale také jen 700 korun. Řidiči mimo rezidentů budou podle druhu pásma a typu parkovací karty platit ročně od 12 tisíc do 46 tisíc korun.

- První parkovací zóny v české metropoli se objevily v roce 1996 v Praze 1 na pravém břehu. V současné době jsou zóny v Praze 1, 2, 3, 7 a části Prahy 16. V první fázi na jaře 2016 se zavedou v Praze 4, 5, 6 a 9, v následujícím roce chce magistrát do systému zapojit i současné zóny.