V parku přibudou nové lampy, tři trampolíny pro děti i nové pítko. Stromy v parku zůstanou, pouze budou prořezány.

„Při úpravě dojde i k využití slepé ulice před školou, stávající vozovka bude odstraněna. Zpevněná plocha před školou bude výškově sjednocena s plochou parku. Možnost vjíždění obslužných vozidel před školu přitom bude zachována," uvedl místostarosta Prahy 10 Vladimír Novák s tím, že prostor by měl dětem sloužit i k zábavě či sportu. Předpokládané náklady na rekonstrukci jsou 16 milionů korun, z toho devět milionů dostane radnice z evropských fondů.

Podle dostupných informací tak v místě dojde nejen k jisté rekultivaci životního prostředí. Svou roli zde údajně hraje i to, že kolem nádraží se občas potulují i závadové osoby, kterým neutěšený prostor v podstatě vyhovuje k páchání nezákonné činnosti. Nebezpečí těchto faktorů se právě zkulturněním prostředí výrazně snižuje, protože užívání plochy veřejnosti se tím pádem podstatně zvýší.