Odpověď na tuto otázku bude jasnější po čtvrtku 13. a pátku 14. března. V tyto dva dny se totiž na stavebním odboru Prahy 4 koná ústní slyšení k oběma stavbám.

U ústního slyšení se rozhodne opovolení k umístění stavby. Toto povoleníje nezbytnou podmínkou pro povolení stavební.

Ústní jednání bude probíhat dva dny – každý den se bude hovořit o jedné ze staveb projektu nazvaného City Epoque společnosti ECM. Jeden den budou prezentovány informace o bytovém domu ve tvaru písmene V, další den o hotelu ve tvaru válce. Obě budovy se svou výškou rovnají někdejšímu Motokovu, který má 103 metry a stojí těsně u místa plánované výstavby.

Neveřejná jednání

Jednání, která začínají ve čtvrtek od 13 hodin a v pátek od 10 hodin, budou neveřejná. Přístup na ně kromě úřadů statní správy a samosprávy bude mít pouze investor a tři občanská sdružení, jež v minulosti svorně výstavbu výškových budov kritizovala. Kritiku sklidila i naplánovaná ústní jednání.

Čtyřem občanským sdružením se nelíbí, že ústní jednání přicházejí ještě před stanoviskem UNESCO, které vyslalo na přelomu února a března do Prahy misi. Zpráva z ní má být hotova v květnu. Stanovisko by mohlo být známé po konferenci UNESCO v červnu.

Chybí dopravní řešení

Sdružením se nezdá ani to, že povolovací řízení ke stavbě pokračují ve chvíli, kdy má dokumentace nedostatky a plánované rozšíření magistrály na Pankrác zatím nezískalo stavební povolení.

„Některé důležité dokumenty zcela chybí. Domníváme se, že stavební úřad by měl řízení zastavit,“ uvedl právník Petr Kužvart z Ateliéru pro životní prostředí, které je účastníkem řízení. Konkrétní nedostatky a chybějící lejstra ovšem konkrétně před jednáním jmenovat nechtěl.

„Dokud nebude schváleno nové dopravní řešení celé Pankráce, není možné stavět další budovy,“ dodala za Občanskou iniciativu Pankrác Marie Janoušková.

Stanovisko UNESCO není podmínka

Praha 4 s výhradami ale nesouhlasí. „Stanovisko organizace UNESCO není ve stavebním zákonu zahrnuto, a proto jím stavební úřad nesmí vydání rozhodnutí podmiňovat. Návrh investora zamítne pouze v případě, nejsou-li dodrženy zákonem dané podmínky,“ uvedla mluvčí úřadu Městské části Praha 4 Markéta Aulová.

Zda jsou všechny podmínky zákonné, se ukáže po ústních jednáních. Stavební úřad se totiž bude muset vypořádat se všemi písemnými námitkami občanských sdružení. Ty navíc mají ještě možnost odvolání proti rozhodnutí k magistrátu.