Institut plánování a rozvoje (IPR) porovnává údaje od jednotlivých dodavatelů energií v Praze za uplynulé dva roky. Domácnosti za energie ale celkově neušetřily.

„Data nám pomohou lépe porozumět tomu, jaký dopad měl koronavirus na život v Praze. Je zajímavé vidět razantní snížení čerpání energií v centru Prahy a místech, kde jsou kancelářské objekty. Data budeme dále analyzovat a výsledky určitě zaneseme do budoucích plánů a projektů na rozvoj metropole,“ vysvětluje Jan Chabr (TOP 09), radní pro oblast majetku.

Nejvíce prosvítili v Troji

Patrně nejvýraznější změna nastala u elektřiny. Její spotřeba se loni snížila o 6,9 % oproti předcházejícímu roku. U maloodběratelů nastal největší propad v Praze 1, a to o více než 17 %, naopak značně narostla její spotřeba v městské části Praha 21, a to o 14,5 %, nejvíce pak v Troji o téměř 20 %.

„Centrum poznamenal snížený zájem o pronájem Airbnb kvůli koronaviru. Naopak v místech, kde lidé bydlí, je znatelný nárůst spotřeby,“ interpretuje změny IPR.

Na dodávkách plynu je pak zajímavé to, že poklesly jen minimálně a to celkově o 3,9 % oproti roku 2019. Z toho u domácností o necelá 2 %. Podle IPR lidé svá obydlí vytápěli i před koronavirovou pandemií v době, kdy byli v kanceláři, celkově tak práce z domova na spotřebu domácností neměla tak velký dopad.

Budou změny dlouhodobější?

Vody pak Pražané loni vyčerpali oproti roku 2019 o 6,3 % méně. K největšímu snížení došlo opět v Praze 1, kde spotřeba poklesla o více než pětinu. Slabý nárůst byl pouze v Praze 19 (o 0,4 %) a Praze 20 (o 1,8 %).

„Za poslední rok se potřeby města a jeho obyvatel výrazně proměnily. V takových případech je dobré mít podrobná data, která nám pomáhají porozumět tomu, jak se změny projevují. Můžeme je využívat k plánování budoucnosti,“ přeje si Petr Hlaváček (TOP 09), náměstek pro územní plánování.

„Podařilo se nám sjednotit data, která nám velmi pomohou při naší práci. Změna chování Pražanů a jejich návyků v důsledku pandemie bude určitě přesahovat i do dalších let, proto je dobré tyto změny monitorovat a porozumět jim již nyní,“ vysvětluje Ondřej Boháč, ředitel IPR.