Ostatně i obřadu znamenajícím proměnu Pancové v paní Kottovou byli v Břevnovském klášteře přítomni pouze jejich nejbližší. Členové nejužší rodiny; dohromady třináct osob. Šlo tedy o svatbu na české poměry relativně skromnou.

Informace o sňatku, s nimiž přišla v pondělí televize Nova, přesto přitahují pozornost. Jde totiž o známou dvojici nejen lékařů, ale i politiků - a také nepřehlédnutelných obžalovaných z takzvané kauzy Davida Ratha; aktuálně soudem projednávaného případu údajných korupčních manipulací se zakázkami Středočeského kraje na budování hostivického gymnázia, na rekonstrukci zámku v Buštěhradu a na modernizaci některých středočeských nemocnic.

Nyní jsou dva z klíčových účastníků ostře sledovaného procesu lékaři pracujícími v zaměstnaneckém režimu - v minulosti to ale bylo jiné. Pancová bývala za éry hejtmana Ratha ředitelkou Oblastní nemocnice v Kladně s patrným vlivem i v dalších krajských nemocnicích, byť formálně samostatných a majících vlastních vedení, její partner Kott zase vešel do dějin jako exposlanec, kterého v Poslanecké sněmovně více než práce voleného zástupce občanů proslavil vztah k alkoholu; následně stál v čele středočeského zastoupení Všeobecné zdravotní pojišťovny a před svým zadržením a cestou na dlouhé měsíce do vazby působil jako manažer nemocnic Středočeského kra­je.

„Architekti" údajných čachrů a machinací s veřejnými zakázkami

Podle kriminalistů, z jejichž zjištění vychází i obžaloba, měli být právě Pantová s Kottem „architekty" údajných čachrů a machinací s veřejnými zakázkami Středočeského kraje, přetřásanými Krajským soudem v Praze již od počátku loňského srpna. Společně s Rathem tvoří trojici „nejviditelnějších" obžalovaných v procesu, ve kterém figuruje celkem osob. Ostatně - před domem, kde Pancová a Kott v Rudné žili (a žijí i dnes), předloni v polovině května „Rathova kauza" vlastně odstartovala - zatčením úřadujícího hejtmana odcházejícího z návštěvy a odnášejícího si v krabici na víno sedm milionů korun v hotovosti.

Ačkoli Rath měl k oběma svým blízkým spolupracovníkům blízko i lidsky, na jejich svatbu pozván nebyl. Při propuštění z vazební cely, kde strávil půl druhého roku, ostatně deklaroval, že se s nimi do uzavření kauzy nebude stýkat nijak intenzivně; pouze v rámci kontaktu mezi spoluobžalovanými. Také oni strávili v celách dlouhé měsíce; postupně byli propuštěni až loni na podzim.

Na běžící proces nebude mít sňatek jakýkoli vliv. Už jako na partnerský pár na ně soud pohlížel jako na osoby blízké, které proti sobě nemusejí vypovídat. Nova ale připomněla, že pokud by partneři byli odsouzeni k výkonu trestu odnětí svobody, jako zákonití manželé by se mohli ve věznici častěji navštěvovat.