Nejnověji do procesu zasáhla Památková inspekce ministerstva kultury. Svým rozhodnutím totiž zvrátila souhlasné stanovisko s návrhem oprav odboru památkové péče magistrátu. Podle inspekce se odbor nedostatečně vypořádal se zamítavým postojem Národního památkového ústavu (NPÚ) a s vyhodnocením dopadu oprav na hodnoty kulturní památky.

Rekonstrukce tímto způsobem je vyloučena

„Protože Praha 1 nepodala rozklad ani proti usnesení o zahájení řízení, ani proti rozhodnutí, bylo řízení relativně rychlé,“ vysvětlila mluvčí ministerstva Simona Cigánková. Případ se tak zpět vrací na odbor památkové péče magistrátu, což znamená další časový odklad.

Vodní kanál pod Křížovnickým náměstím je dlouhý 60 metrů
Skrytý průplav u Karlova mostu měří 60 metrů. Při plavbě uvidíte i Bradáče

Památkáři měli k projektu řadu zásadních výhrad. Jedním z hlavních důvodů je rozsah zamýšlených prací. „Z hlediska dopadů na historický, umělecký, vědecký, společenský a technický význam věže včetně vestavěného zařízení a výbavy jsme došli k závěru, že rekonstrukce Juditiny věže navrženým způsobem je vyloučena,“ stojí v posudku NPÚ. Jedním z dalších problémů je podle odborníků statická stránka věci. „Navržený způsob statického zajištění je necitlivý a jeho rozsah nadměrný a nešetrný. Překračuje nezbytnou míru na úkor poničení historicky cenných konstrukcí,“ uvedli ochránci památek. Zásahy jsou totiž podle nich průmyslově řešené a postrádají přesvědčivé odůvodnění jejich nevyhnutelnosti.

Bude se muset spolek odstěhovat?

Rozhodnutí inspekce vítá zejména současný nájemce věže, a to Klub Za starou Prahu. Kvůli budoucnosti objektu se totiž s radnicí dostal do sporu. „Praha 1 chce opravovat, ale neví k čemu a proč a jestli je to vůbec nutné,“ popsala předsedkyně spolku Kateřina Bečková. Opravy jsou sice podle spolku třeba, ale citlivě a rozhodně ne v takové míře. Navíc je s tím spojena také nejistá budoucnost objektu. „Spolek má ustoupit nejasnému expozičnímu záměru. Plánovaná rekonstrukce národní kulturní památky je navíc přehnaně invazivní a ohrožuje historické hodnoty stavby,“ vyjádřil se v nedávné době spolek.

Karlův most.
Další most v opravě. Rekonstrukce Karlova mostu bude trvat dvacet let

Podle klubu tak hrozí, že bude muset věž po 91 letech užívání opustit. „Máme nájemní smlouvu na 100 let a přitom s námi nikdo oficiálně ještě o plánech ani nepromluvil. Dozvěděli jsme se to náhodou,“ připomněla Bečková. Problém tak je podle spolku především v nedostatečné komunikaci ze strany městské části.

Rotunda sv. Václava.
Památkáři ocenili záchranu a obnovu kostelů a kaplí

Praha 1 podle slov její mluvčí o změně využití budovy neuvažuje, náhradní prostory si klub bude muset sehnat během oprav. „Klub Za starou Prahu je nájemce, tedy by neměl majiteli zasahovat do práva svůj majetek opravit. Jeho jednání považujeme přinejmenším za nevhodné,“ uvedla Blažková.

O budoucnosti součásti národní kulturní památky Karlova mostu tak rozhodnou až další měsíce.