Záchranu raně středověké rotundy v objektu Karlovy univerzity vybrali jako nejzajímavější také lidé v on-line hlasování. Na zámku Bučovice, kde se dnes ceny předávaly, byl osobností památkové péče vyhlášen Brit Ian Kennaway. Muže, který českým památkářům pomáhal od počátku 90. let, nedávno ocenilo také české ministerstvo kultury.

Do obnovy památek se zapojuje občanská společnost

Ceny Patrimonium pro futuro se udílejí od roku 2014. NPÚ jimi vyzdvihuje příklady dobré péče o kulturní památky nejen ve vlastnictví státu, ale i v rukou soukromníků.
Generální ředitelka NPÚ Naděžda Goryczková při předávání ocenění uvedla, že letos bylo v soutěži mnoho kvalitních projektů a výběr vítězů byl komplikovaný.

Stále více se ukazuje, že do obnovy kulturního dědictví se zapojuje i občanská společnost. Je mnoho nominovaných spolků, které se zasadily o obnovu kulturní památky ve svém regionu, uvedla Goryczková. Mezi nominovanými byly podle ní i poměrně netradiční památky, například vodojem na opavském nádraží.

Kostel v Konojedech opravila Společnost

V kategorii obnova památky získala ocenění Společnost pro obnovu památek Úštěcka za stavební obnovu kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěku. Pozdně barokní kostel se v 90. letech 20. století stal předmětem bankovních zástav a velká rozloha areálu odrazovala potenciální investory. Od roku 2011 ho má nový majitel, který jej s pomocí zmíněného sdružení opravil a loni zpřístupnil veřejnosti.

Kostel v Konojedech na Úštěcku opravila za pomoci norských fondů Společnost pro obnovu památek Úštěcka, založená v roce 2004. Její předseda Tomáš Hlaváček v Bučovicích řekl, že na začátku sdružení znovu postavilo 27 božích muk a opravilo kalvárii. Na rekonstrukci kostela měl spolek jen 14 měsíců. "V neděli se pracovalo pouze deset hodin, bylo to i administrativně vyčerpávající," uvedl Hlaváček.

Horní Maršov získal cenu

Cenu v kategorii objev roku získalo město Odry na Novojičínsku za objev roubené konstrukce a malovaného stropu v hřbitovní kapli sv. Rodiny v Odrách. Konstrukce s hliněnou omítkou s vápenným nátěrem pochází z počátku 18. století, deskový malovaný strop je raně barokní a město přepracováním projektu rekonstrukce umožnilo citlivou obnovu všech nalezených prvků, uvedla porota.
V kategorii záchrana památky má cenu obec Horní Maršov a sdružení Hradní společnost Aichelburg za záchranu hřbitovního kostela v Horním Maršově na Trutnovsku. Osud renesančního kostela dokládá situaci sakrálních staveb, které po odsunu německého obyvatelstva ztratily využití. Kostel po prvních etapách záchrany získala obec a obnovu dokončila. Kladla důraz na zachování autenticity prostor a všech stavebních etap.

Na webu je 3D prohlídka

Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy získala cenu v kategorii prezentace hodnot za zpřístupnění rotundy sv. Václava na Malé Straně v Praze. Zbytky stavby byly objeveny v roce 2004 při rekonstrukci budovy.

Škola rotundu ukazovala již během restaurování, dnes expozice návštěvníky seznamuje s unikátním torzem rotundy i s provedenými pracemi. Na webu www.rotunda.pano3d.cz je virtuální 3D prohlídka. Památka byla opravena i díky penězům 800 dárců, kteří přispěli více než dvěma miliony.