Agenturu ČTK a další média o vzácném nálezu ve středu informovala Andrea Holasová z pražského pracoviště Národního památkového ústavu (NPÚ). Dlouho opuštěné domy se přestavují na hotel.

Přestavba zahrnuje podstatnou část bloku tvořícího jižní frontu Staroměstského náměstí a ohraničeného Železnou, Kamzíkovou a Celetnou ulicí. Je jednou z nejrozsáhlejších staveb v jedné z nejhodnotnějších částí Pražské památkové rezervace za několik posledních desetiletí.

„Formát a rozsah záměru výstavby luxusního hotelu propojením řady cenných městských domů byl definován již v 90. letech 20. století, kdy se začalo se stavebními pracemi,“ uvedla Holasová. Práce však byly na více než 20 let přerušeny, domy zůstaly prázdné a jejich stav se dál zhoršoval. Obnoveny byly až loni už s odlišným investorem i projektantem. Investorem je dnes společnost Akroterion a projektantem MS Architekti.

NPÚ provádí stavebněhistorický průzkum v celém komplexu postupně od roku 2018 v závislosti na přístupnosti různých jeho částí. Nyní nejprve našli nástěnnou malbu ve dvoře domu v Železné ulici. Malby na této zdi byly přibližně od první třetiny 18. století až do roku 2019 překryty drobnějším dvorním křídlem, po jehož demolici a odpadnutí mladší omítky se část malby odhalila. Interpretovat je umožní až restaurátorský průzkum.

Dochovaná hlava Krista

Významnější nálezy se nacházejí ve vlastním domě U Sixtů. V 80. letech 20. století byl opravován. Rekonstruovala se barokní uliční fasáda, interiéry se adaptovaly pro administrativní účely a byly zbaveny omítek a dostavovány. Tyto novodobé konstrukce se nyní odstrojují, a tak památkáři našli středověké nástěnné malby a gotické kvádrové zdivo průčelí.

Dochovaná a pozorovatelná část nalezené malby představuje hlavu s plasticky provedenou svatozáří, část nohou s prsty, zbytky draperie a levou ruku držící hůl, jež je v horní části rozvětvena a olistěna. Podle památkářů jde o oblíbený motiv svatého Kryštofa, světce vysoké, mohutné postavy, nesoucího dítě – Krista. Hlava Krista je poměrně dobře dochována, ale hlava svatého Kryštofa je kromě částí svatozáře, vlasů a vousů z větší části zničena.