Jako první přijdou na řadu nejjednodušší změny, kterými je předláždění povrchu křižovatky a zastávek. Chodníky budou mít stejný vzor jako nově předlážděná část ulice Na Žertvách, takzvanou pražskou mozaiku. Vybrané části křižovatky budou pokryté mlatem, který dobře vsakuje dešťovou vodu.

Dojde také k úpravám prostranství před Komerční bankou. „Chceme ze zcela nevyužitého prostoru vytvořit kvalitní městské prostranství, které bude místem setkávání a bude umožňovat konání různých kulturních akcí nebo například trhů,” říká radní Prahy 8 Tomáš Hřebík, radní pro strategický rozvoj.

Lokalita bude také doplněna o zeleň. V místě ale není možné zasadit stromy, protože přímo pod křižovatkou je stropní deska vestibulu stanice metra.

Architekti proto vymysleli neobvyklé řešení. Po sloupech trakčního vedení porostou popínavé rostliny.  „Museli jsme splnit přísné bezpečnostní požadavky, jde o první řešení svého druhu v Praze. Pro vytvoření příjemného pobytového prostranství je ale alespoň částečně vzrostlá zeleň důležitá,” vysvětluje Filip Tittl, jeden ze spoluautorů architektonického návrhu. Popínavé rostliny budou doplněny další vegetací obdobně, jako se již podařilo s nově umístěným mobiliářem v ulici Na Žertvách.