„V této zkoušce se počítá s obvodem kmene stromu, s výškou a velikostí koruny. Samozřejmě i náklon stromu je zde důležitý. Výsledky hodnoty se propočítají a vyjde celkové posouzení stability stromů,“ vysvětlila mluvčí TSK Barbora Lišková. Podle výsledků se společnost rozhodne, zda stromy mohou zůstat, nebo jsou nebezpečné a půjdou k zemi.

Návrh na kácení v této ulici vyvolal bouřlivé reakce už loni. Tehdy měla TSK posudek, podle kterého bylo ve špatném stavu 22 stromů. Ze studie následně vyplynulo, že by mělo být vykácena celá alej o 86 stromech.

Stromořadí v Lužické ulici

To však vzbudilo velký odpor mezi místními lidmi. Městská společnost se proto rozhodla nechat vypracovat ještě oponentní posudek.