Uvedený úsek vodní cesty je zatížen intenzivním provozem zejména osobní lodní dopravy, v lokalitě je také soustředěno stání značného množství velkých lodí, které zde přistávají a odplouvají z přístavů a přístavišt.

"Dochází zde k častému otáčení plavidel, plavební podmínky jsou rovněž ztíženy vlivem proudění toku ze Staroměstského jezu. Při plavbě paddleboardů reálně hrozí vznik rizikových situací, zejména při potkávání a křížení směrů plavby s velkými plavidly," uvedla na svém webu Státní plavební správa.

Dodržování zákazu bude kontrolováno

Podle ní nejsou vůdci paddleboardů v intenzivním provozu schopni dodržovat pravidla plavebního provozu. To vede k ohrožování bezpečnosti tohoto provozu a jeho účastníků, včetně uživatelů paddleboardů samotných.

Začatek i konec úseku, kde zákaz platí, je vyznačen signálními znaky. "Respektování provedeného a vyznačeného opatření i všech dalších povinností účastníků plavebního provozu bude přímo na vodní cestě v celé Praze vymáhat vedle Státní plavební správy také Poříční oddělení Praha Policie České republiky a Poříční útvar Městské Policie hl. města Prahy," uvedl web.

Paddleboarding patří mezi populární vodní sporty. Člověk stojí nebo klečí na prkně a pádluje. Sport pochází z Havaje.