Spolek mužů a žen v plavkách přitahoval pozornost zejména v řadách zahraničních turistů. Byla slyšet angličtina, němčina a jazyky asijských národů. Ať už by jim otužilci rozuměli či nikoliv, obdivné výrazy tváře cizinců hovořily za všechno.

Náplavka od Rašínova nábřeží po Výtoň bylo jedno velké jeviště, kde se odehrávalo společenské divadlo příjemného sobotního dne. Kdysi vskutku neutěšená zóna pod klenbou mostů a páchnoucích zákoutí se proměnila v městskou promenádu nejen Pražanů, kteří neváhají na náplavce v současné době trávit svůj volný čas. Ať už je to v zimě, nebo v létě.

Čtěte také: Náplavka vítala jaro na vlnách Vltavy. Návštěvníci využili jízdu loděmi zdarma